Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            ov            VastuuyksikköToiminnot
 KERI0200 Erityispedagogiikan perusopinnot 
2515Kasvatustieteiden tiedekunta
 KERI0300 Erityispedagogiikan aineopinnot 
3520Kasvatustieteiden tiedekunta