Oppaan YTK - Kulttuurihistoria 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            VastuuyksikköToiminnot
 UKUL1100 Kulttuurihistorian perusopinnot 
25Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 UKUL1200 Kulttuurihistorian aineopinnot 
35Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 UKUL1300 Kulttuurihistorian syventävät opinnot 
60Yhteiskuntatieteiden tiedekunta