Oppaan YTK - Markkinointi 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            ov            VastuuyksikköToiminnot
 YMAR0100 Markkinoinnin perusopinnot 
25Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 YMAR0200 Markkinoinnin aineopinnot 
3520Yhteiskuntatieteiden tiedekunta