Oppaan YTK - Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            VastuuyksikköToiminnot
 SAAM0100 Saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen perusopinnot 
25Yhteiskuntatieteiden tiedekunta