Oppaan TTK - Kuvataidekasvatus, 2018-19 tiedot



Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            ov            VastuuyksikköToiminnot
 LAPE0000 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 
6035Kasvatustieteiden tiedekunta
 TKAS2000 Kuvataideopettajan pedagogiset aineopinnot 
3520Kasvatustieteiden tiedekunta
 UKUV1800 Kuvataiteen aineopinnot sivuaine 
35Taiteiden tiedekunta
 UYTY1100 Community Art and Environment Studies 
2515Taiteiden tiedekunta