Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            VastuuyksikköToiminnot
 UKUV1300 Kuvataidekasvatuksen aineopinnot sivuaineopiskelijoille 
35-55Taiteiden tiedekunta
 UKUV2700 Kuvataidekasvatuksen perusopinnot, luokanopettajat 
25Taiteiden tiedekunta