Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            ov            VastuuyksikköToiminnot
 YYMP0100 Ympäristöopintojen perusopinnot 
2515Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 YYMP1200 Ympäristöopintojen aineopinnot 
35Yhteiskuntatieteiden tiedekunta