Oppaan YTK - Markkinointi - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            VastuuyksikköToiminnot
 YMAR0100 Markkinoinnin perusopinnot 
25Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 YMAR0200 Markkinoinnin aineopinnot 
35Yhteiskuntatieteiden tiedekunta