Oppaan YTK - Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            VastuuyksikköToiminnot
 YYMP0100 Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen perusopinnot 
25Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 YYMP0200 Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aineopinnot 
35Yhteiskuntatieteiden tiedekunta