Oppaan YTK - Yritysjuridiikka - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            ov            VastuuyksikköToiminnot
 TYRJ0100 Yritysjuridiikan perusopinnot 
30Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 TYRJ0200 Yritysjuridiikan aineopinnot 
30Yhteiskuntatieteiden tiedekunta