Oppaan KTK - Education - Courses in English 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            VastuuyksikköToiminnot
KAPS0102 Ihmisen kehitys ja toimijuus 
5Kasvatustieteiden tiedekunta
 KAPS0113 Kasvun ja kehityksen kriisiytyminen 
5Kasvatustieteiden tiedekunta
 KAPS0114 Positiivisen psykologian näkökulmia kasvatuspsykologiaan 
5Kasvatustieteiden tiedekunta
 KAPS0115 Rakkaus, ihmissuhteet ja sosiaalinen kehitys 
5Kasvatustieteiden tiedekunta
KAPS0116 Oppiminen ja oppijan minäkehityksen tukeminen 
5Kasvatustieteiden tiedekunta