Oppaan TTK - Kuvataide sivuaineena, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            ov            VastuuyksikköToiminnot
 UKUV1700 Kuvataiteen perusopinnot sivuaine 
2515Taiteiden tiedekunta
 UKUV1800 Kuvataiteen aineopinnot sivuaine 
35Taiteiden tiedekunta
 UKUV2100 Kuvataiteen syventävät opinnot 
6035Taiteiden tiedekunta