Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuKuntouttavan sosiaalityön erikoiskoulutus 1.1.2016-31.7.2019 2016-17 (70 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------