Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuMatkailututkimus, Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto 2017 2017-18 (180 op) (julkaistu)
ei valittuMatkailututkimus, Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 2017 2017-18 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------