Oppaan KTK - Luokanopettajakoulutus 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuKasvatustieteen kandidaatin tutkinto, Luokanopettajan ko. 2018 2018-19 (180 op) (julkaistu)
ei valittuKasvatustieteen maisterin tutkinto, Luokanopettajan ko. 2018 2018-19 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet