Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuMatkailututkimus, Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto 2018 2018-19 (180 op) (julkaistu)
ei valittuMatkailututkimus, Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 2018 2018-19 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet