Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuHallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma, kandidaatin tutkinto 2018 2018-19 (180 op) (julkaistu)
ei valittuJohtaminen, maisterin tutkinto 2018 2018-19 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet