Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuMaster's Degree Programme in Northern Tourism 2018-2019 2018-19 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet