Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuKasvatusalan koulutus, kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 2019 2019-20 (180 op) (luonnos)
ei valittuKasvatustiede, Kasvatustieteen maisterin tutkinto 2019 2019-20 (120 op) (luonnos)
---------------------------------------------------------