Oppaan YTK - Hallintotiede ja Johtaminen 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuHallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia, maisterin tutkinto 2018 2018-19 (120 op) (julkaistu)
ei valittuHallintotiede, maisterin tutkinto 2018 2018-19 (120 op) (julkaistu)
ei valittuHallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma, kandidaatin tutkinto 2018 2018-19 (180 op) (julkaistu)
ei valittuJohtaminen, maisterin tutkinto 2018 2018-19 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet