Opintojakso
YRIT1202 Toimitusketjun hallinta, 5 op  
Koodi YRIT1202  Voimassaolo 01.08.2010 -
Nimi Toimitusketjun hallinta  Lyhenne Toimitusketjun 
Laajuus 5 op Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0481 Yrittäjyys 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
- kuvata yritysyhteistyön keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja
- selittää yritysyhteistyö osana yrityksen kokonaisstrategiaa
- analysoida yritysyhteistyötä käytännön yritystoiminnan ja tutkimuksen näkökulmasta.

 
Sisältö 

Yritysyhteistyön eri muodot ja tavoitteet, yritysyhteistyö osana yrityksen strategista suunnittelua, kuluttaja ja julkinen sektori osana yritysyhteistyön rakenteita, toimitusketjun hallinta.

 
Edeltävät opinnot 

YRIT1100 Yrittäjyyden perusopinnot

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot ja harjoitukset (25 t), harjoitustyö ja esseet ja muu itsenäinen työskentely (110 t).

 
Vaadittavat suoritukset 

Opetukseen osallistuminen, ennakko- ja oppimistehtävät, osaamisportfolion koostaminen.

 
Oheiskirjallisuus 

Doz, Y. & Hamel, G. 1998. Alliance advantage the art of creating value through partnering.
Iskanius, P. 2006. An Agile Supply Chain for a Project-oriented Steel Product Network.
http://herkules.oulu.fi/isbn9514281489/isbn9514281489.pdf
Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

 
Ajankohta 

4. periodi, kevät 2018

 
Vastuuhenkilö 

Johtamisen yliopistonlehtori

 
Opetuskieli 

suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Opintojakso on mahdollista korvata johtamisen opintojen JOMA1205 Yritysyhteistyö -kurssilla.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä