Opetus/tentit ja opintojaksot tiedekunnan/yksikön mukaan opinto-oppaittain

Valittu organisaatiohierarkia: Lapin yliopisto >  Kasvatustieteiden tiedekunnan tulosyksikkö

 Lapin yliopisto   Näytä opintojaksot
           Avoin yliopisto  Avoin yliopisto - Akateemiset opiskelutaidot, 2017-18 
Avoin yliopisto - Akateemiset työelämätaidot, 2017-18 
Avoin yliopisto - KTK - Kasvatustiede, 2017-18 
Avoin yliopisto - TTK - Design Management ja palvelumuotoilu, 2017-18 
Avoin yliopisto - TTK - Kuvataide, 2017-18 
Avoin yliopisto - TTK - Kuvataiteen aineopinnot, 2017-18...2018-19 
Avoin yliopisto - YTK - Hallintotiede 35 op, 2016-17...2017-18 
Avoin yliopisto - YTK - Laskentatoimi, 2017-18 
Avoin yliopisto - YTK - Markkinointi, 2017-18 
          Laajenna Hallinto ja infrastruktuuri    
          Laajenna Hallintoyksikkö    
           Kasvatustieteiden tiedekunta  KTK - Aikuiskasvatustiede 17, 2017-18 
KTK - Bridging Studies / Media Education 17, 2017-18 
KTK / Education - Courses in English 17, 2017-18 
KTK - Erityispedagogiikka 17, 2017-18 
KTK - Gender Studies 17, 2017-18 
KTK - Globaalikasvatus 17, 2017-18 
KTK - Kasvatusalan koulutus 17, 2017-18 
KTK - Kasvatuspsykologia 17, 2017-18 
KTK - Kasvatustiede 17, 2017-18 
KTK - Liikunta 17, 2017-18 
KTK - Luokanopettajakoulutus 17-18, 2017-18 
KTK - Luontokasvatuspainotteinen sivuaine 17, 2017-18 
KTK - Media Education 17, 2017-18 
KTK - Musiikki 17, 2017-18 
KTK - Sukupuolentutkimus 17, 2017-18 
KTK - TVTO 17, 2017-18 
           Kielikeskus  KIKE - E-LOCAL verkkokurssit 17-18, 2017-18 
KIKE - Finnish for Foreigners 17-18, 2017-18 
KIKE - Intercultural Communication Programme 17-18, 2017-18 
KIKE - Kielet ja kulttuurit 25 op 17-18, 2017-18 
KIKE - Kieli sivuaineena: Oik saksa 25 op 17-18, 2017-18 
KIKE - Kieli sivuaineena: Oik venäjä 25 op 17-18, 2017-18 
KIKE - Kieli sivuaineena: Venäjä 25 op 17-18, 2017-18 
KIKE - KTK Aikuis- ja mediakasv, kasvatust 17-18, 2017-18 
KIKE - KTK Education Foreign Graduate St 17-18, 2017-18 
KIKE - KTK Luokanopettajat 17-18, 2017-18 
KIKE - Language as a Minor: English 25 ECTS 17-18, 2017-18 
KIKE - Language as a Minor: Finnish 25 ECTS 17-18, 2017-18 
KIKE - Language as a Minor: German 25 ECTS 17-18, 2017-18 
KIKE - OTK Law Foreign Graduate Students 17-18, 2017-18 
KIKE - OTK Oikeustieteet 17-18, 2017-18 
KIKE - Teach and Learn 17-18, 2017-18 
KIKE - TTK Art Foreign Graduate Students 17-18, 2017-18 
KIKE - TTK Audiovisuaalinen mediakulttuuri 17-18, 2017-18 
KIKE - TTK Graafinen suunnittelu 17-18, 2017-18 
KIKE - TTK Kuvataidekasvatus 17-18, 2017-18 
KIKE - TTK Sisustus, tekstiili ja vaatetus 17-18, 2017-18 
KIKE - TTK Teollinen muotoilu 17-18, 2017-18 
KIKE - Valmentavat kielikurssit 17-18, 2017-18 
KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Saame 17-18, 2017-18 
KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Saksa 17-18, 2017-18 
KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Venäjä 17-18, 2017-18 
KIKE - Vapaaehtoiset maisterivaiheen kurssit 17-18, 2017-18 
KIKE - Voluntary Courses: Chinese 17-18, 2017-18 
KIKE - Voluntary Courses: French 17-18, 2017-18 
KIKE - Voluntary Courses: Italian 17-18, 2017-18 
KIKE - Voluntary Courses: Japanese 17-18, 2017-18 
KIKE - Voluntary Courses: Spanish 17-18, 2017-18 
KIKE - YTK Matkailututkimus 17-18, 2017-18 
KIKE - YTK Social Sc Foreign Graduate St 17-18, 2017-18 
KIKE - YTK Tourism Foreign Grad 17-18, 2017-18 
KIKE - YTK Yhteiskuntatieteet 17-18, 2017-18 
           Koulutus- ja kehittämispalvelut   Näytä opintojaksot
           Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti   Näytä opintojaksot
           Oikeustieteiden tiedekunta  OTK - Oikeusnotaari 17-18, 2017-18 
OTK - Oikeustieteen maisteri 17-18, 2017-18 
OTK/LAW - Courses in English 17-18, 2017-18 
           Taiteiden tiedekunta  ART/TTK - Art Education Autumn Module 17–18, 2017-18 
ART/TTK - Art Education Spring Module 17–18, 2017-18 
ART/TTK - Audiovisual Media Culture autumn 17-18, 2017-18 
ART/TTK - Audiovisual Media Culture spring 17-18, 2017-18 
ART/TTK - Clothing Design Autumn Module 17-18, 2017-18 
ART/TTK - Clothing Design Spring Module 17-18, 2017-18 
ART/TTK - Fine Art and Cultural Studies Autumn Module 17–18, 2017-18 
ART/TTK - Fine Art and Cultural Studies Spring Mod, 2017-18, 2017-18 
ART/TTK - Graphic Design Autumn module 17-18, 2017-18 
ART/TTK - Graphic Design Spring module 17-18, 2017-18 
ART/TTK - Industrial Design Autumn Module 17-18, 2017-18 
ART/TTK - Industrial Design Spring Module 17-18, 2017-18 
ART/TTK - Interior and Textile Design Autumn Module 17-18, 2017-18 
ART/TTK - Interior and Textile Design Spring Module 17-18, 2017-18 
TTK - Audiovisuaalinen mediakulttuuri 17-18, 2017-18 
TTK - Community, Art and Environment 17–18, 2017-18 
TTK - Design Management ja palvelumuotoilu -sivua, 2017-18 
TTK - Graafinen suunnittelu 17-18, 2017-18 
TTK - Kuvataide opetettavana aineena 60 op 17-18, 2017-18 
TTK - Kuvataide sivuaineena 17-18, 2017-18 
TTK - Kuvataide syventävät opinnot sivuaineena 17-18, 2017-18 
TTK - Kuvataidekasvatus 17-18, 2017-18 
TTK - Liikkuva kuva 15-16, 2015-16...2017-18 
TTK - Liikkuva kuva 17-18, 2017-18 
TTK - Master's program in Arctic Art & Design 2017-18, 2017-18 
TTK - Mediailmaisun työpajat ja tuotannot 17-18, 2017-18 
TTK - Multimedia 15-16, 2015-16...2017-18 
TTK - Multimedia 17-18, 2017-18 
TTK - Pelisuunnittelu ja -teknologia 15-16, 2015-16...2017-18 
TTK - Pelisuunnittelu ja -teknologia 17-18, 2017-18 
TTK - Sisustus- ja tekstiilimuotoilu 17-18, 2017-18 
TTK - Soveltavan kuvataiteen ja luontovalokuvauksen maisteriohjelma, 2017-18 
TTK - Taidehistoria 17-18, 2017-18 
TTK - Taiteiden tiedekunnan menetelmäopinnot, 2017-18 
TTK - Teollinen muotoilu 17-18, 2017-18 
TTK - Vaatetussuunnittelu 17-18, 2017-18 
TTK - Valokuvaus-sivuaine 17–18, 2017-18 
           Tutkijakoulu  Tutkijakoulu - Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu tohtoriohjelma, 2017-18 
Tutkijakoulu - Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka -tohtoriohjelma, 2017-18 
Tutkijakoulu - Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijan taidot, 2017-18 
Tutkijakoulu - Yhteisöt ja muuttuva työ tohtoriohjelma, 2017-18 
           Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  SOC/YTK - Courses offered in English 17-18, 2017-18 
YTK - Arctic Studies Programme 17-18, 2017-18 
YTK - China: Domestic, Global and Arctic Trajectories (30 ECTS), 2017-18 
YTK - Filosofia 17-18, 2017-18 
YTK - Hallintotiede, soveltavan psykologia ja johtaminen 17-18, 2017-18 
YTK - Hallintotiede 17-18, 2017-18 
YTK - Historia toisena opetettavana aineena 17-18, 2017-18 
YTK - Johtaminen 17-18, 2017-18 
YTK - Kansainvälinen oikeus 17-18, 2017-18 
YTK - Kulttuurihistoria 17-18, 2017-18 
YTK - Kuntouttavan sosiaalityön erikoiskoulutus 2017-2019, 2016-17...2018-19 
YTK - Laskentatoimi 17-18, 2017-18 
YTK - Markkinointi 17-18, 2017-18 
YTK - Matkailututkimus 17-18, 2017-18 
YTK - Politiikkatiede ja sosiologia 17-18, 2017-18 
YTK - Politiikkatieteet 17-18, 2017-18 
YTK - Projektiopinnot 17-18, 2017-18 
YTK - Saamentutkimus 17-18, 2017-18 
YTK - Sosiaaligerontologia 17-18, 2017-18 
YTK - Sosiaalioikeus 17-18, 2017-18 
YTK - Sosiaalityö 17-18, 2017-18 
YTK - Sosiologia 17-18, 2017-18 
YTK - Soveltava psykologia 17-18, 2017-18 
YTK - Taloustiede 17-18, 2017-18 
YTK - Tilastotiede 17-18, 2017-18 
YTK - Tourism, Culture and International Management, Master of Social Sciences 16-17, 2016-17...2017-18 
YTK - Tourism, Culture and International Management 17-18, 2017-18...2018-19 
YTK - Tutkijantaidot 17-18, 2017-18 
YTK - Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 17-18, 2017-18 
YTK - Vapaaehtoinen harjoittelu 17-19, 2017-18 
YTK - Yhteiskuntaoppi opetetettavana aineena 17-18, 2017-18 
YTK - Ympäristöopinnot 17-18, 2017-18 
YTK - Yrittäjyysopinnot 17-18, 2017-18 
YTK - Yritysjuridiikka 17-18, 2017-18