Opetus/tentit ja opintojaksot tiedekunnan/yksikön mukaan opinto-oppaittain

Valittu organisaatiohierarkia: Lapin yliopisto >  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

 Lapin yliopisto   Näytä opintojaksot
           Avoin yliopisto  Avoin yliopisto - Akateemiset työelämätaidot 21-22, 2020-21 
          Laajenna Hallinto ja infrastruktuuri    
          Laajenna Hallintoyksikkö    
           Kasvatustieteiden tiedekunta  KTK - Media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa - sivuaine 20-21, 2020-21 
KTK - Aikuiskasvatustiede 20-21, 2020-21 
KTK - Bridging Studies / Media Education - sivuaine 20-21, 2020-21 
KTK / Education - Courses in English 20-21, 2020-21 
KTK - Erityispedagogiikka - sivuaine 20-21, 2020-21 
KTK - Erityispedagogiikka - sivuaine 21-22, 2021-22 
KTK - Gender Studies - sivuaine 20-21, 2020-21 
KTK - Globaalikasvatus - sivuaine 20-21, 2020-21 
KTK - Globaalikasvatus - sivuaine 21-22, 2021-22 
KTK - Inklusiivisen kasvatuksen maisteritutkinto 20-21, 2020-21 
KTK - Kasvatusalan koulutus 20-21, 2020-21 
KTK - Kasvatuspsykologia - sivuaine 20-21, 2020-21 
KTK - Kasvatuspsykologia 21-22, 2021-22 
KTK - Kasvatustiede 20-21, 2020-21 
KTK - Kestävyys- ja luontokasvatuksen maisteritutkinto 20-21, 2020-21 
KTK - Kestävyys- ja luontokasvatus - sivuaine 20-21, 2020-21 
KTK - Liikunta - sivuaine 20-21, 2020-21 
KTK - Luokanopettajakoulutus 20-21, 2020-21 
KTK - Media Education 20-21, 2020-21 
KTK - Musiikki - sivuaine 20-21, 2020-21 
KTK - Opettajan pedagogiset opinnot - sivuaine 20-21, 2020-21 
KTK - Sukupuolentutkimus - sivuaine 20-21, 2020-21 
KTK - Sukupuolentutkimus - sivuaine 21-22, 2021-22 
           Kielikeskus  KIKE - Course Assistant Programme 20-21, 2020-21 
KIKE - E-LOCAL verkkokurssit 20-21, 2020-21 
KIKE - Finnish for Foreigners 20-21, 2020-21 
KIKE - Intercultural Communication Programme 20-21, 2020-21 
KIKE - Kielet ja kulttuurit 25 op 20-21, 2020-21 
KIKE - Kieli sivuaineena: Oik ranska 25 op 20-21, 2020-21 
KIKE - Kieli sivuaineena: Oik saksa 25 op 20-21, 2020-21 
KIKE - Kieli sivuaineena: Oik venäjä 25 op 20-21, 2020-21 
KIKE - Kieli sivuaineena: Ranska 25 op 20-21, 2020-21 
KIKE - Kieli sivuaineena: Venäjä 25 op 20-21, 2020-21 
KIKE - KTK Aikuis- ja mediakasv, kasvatust 20-21, 2020-21 
KIKE - KTK Education Foreign Graduate St 20-21, 2020-21 
KIKE - KTK Luokanopettajat 20-21, 2020-21 
KIKE - Language as a Minor: English 25 ECTS 20-21, 2020-21 
KIKE - Language as a Minor: Finnish 25 ECTS 20-21, 2020-21 
KIKE - Language as a Minor: German 25 ECTS 20-21, 2020-21 
KIKE - OTK Law Foreign Graduate Students 20-21, 2020-21 
KIKE - OTK Oikeustieteet 20-21, 2020-21 
KIKE - Teach and Learn 20-21, 2020-21 
KIKE - TTK Art Foreign Graduate Students 20-21, 2020-21 
KIKE - TTK Audiovisuaalinen mediakulttuuri 20-21, 2020-21 
KIKE - TTK Graafinen suunnittelu 20-21, 2020-21 
KIKE - TTK Kuvataidekasvatus 20-21, 2020-21 
KIKE - TTK Sisustus, tekstiili ja vaatetus 20-21, 2020-21 
KIKE - TTK Teollinen muotoilu 20-21, 2020-21 
KIKE - Valmentavat kielikurssit 20-21, 2020-21 
KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Italia 20-21, 2020-21 
KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Pohjoissaame 20-21, 2020-21 
KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Saksa 20-21, 2020-21 
KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Venäjä 20-21, 2020-21 
KIKE - Vapaaehtoiset maisterivaiheen kurssit 20-21, 2020-21 
KIKE - Vapaaehtoiset viestinnän kurssit 20-21, 2020-21 
KIKE - Voluntary Courses: Chinese 20-21, 2020-21 
KIKE - Voluntary Courses: French 20-21, 2020-21 
KIKE - Voluntary Courses: Japanese 20-21, 2020-21 
KIKE - Voluntary Courses: Spanish 20-21, 2020-21 
KIKE - YTK Matkailututkimus 20-21, 2020-21 
KIKE - YTK Social Sc Foreign Graduate St 20-21, 2020-21 
KIKE - YTK Tourism Foreign Grad 20-21, 2020-21 
KIKE - YTK Yhteiskuntatieteet 20-21, 2020-21 
KIKE/LC - Courses in English 20-21, 2020-21 
           Koulutus- ja kehittämispalvelut   Näytä opintojaksot
           Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti  Hae opetus/tentit  Näytä opintojaksot
           Oikeustieteiden tiedekunta  OTK - Oikeusnotaari 20-21, 2020-21 
OTK - Oikeustieteen maisteri 20-21, 2020-21 
OTK/LAW - Courses in English 20-21#, 2020-21 
           Taiteiden tiedekunta  ART/TTK - Art Education Autumn Module#, 2020-21 
ART/TTK - Art Education Spring Module#, 2020-21 
ART/TTK - Audiovisual Media Culture autumn, 2020-21 
ART/TTK - Audiovisual Media Culture spring, 2020-21 
ART/TTK - Clothing Design Autumn Module 20-21, 2020-21 
ART/TTK - Clothing Design Spring Module 20-21, 2020-21 
ART/TTK - Fine Art and Cultural Studies Autumn M#, 2020-21 
ART/TTK - Fine Art and Cultural Studies Spring M#, 2020-21 
ART/TTK - Graphic Design Autumn module#, 2020-21 
ART/TTK - Industrial Design Autumn Module 20-21, 2020-21 
ART/TTK - Industrial Design Spring Module 20-21, 2020-21 
ART/TTK - Interior and Textile Design Autumn Module 20-21, 2020-21 
ART/TTK - Interior and Textile Design Spring Module 20-21, 2020-21 
TTK - ARCTA -Yrittäjämäinen muotoilutoiminta, 2020-21 
TTK - Audiovisuaalinen mediakulttuuri 20-21, 2020-21 
TTK - Community, Art and Environment#, 2020-21 
TTK - Creative Technologies#, 2020-21 
TTK - Graafinen suunnittelu 20-21, 2020-21 
TTK - Kuvataide opetettavana aineena 60 op#, 2020-21 
TTK - Kuvataide opetettavana aineena 60 op, 2021-22 
TTK - Kuvataide sivuaineena#, 2020-21 
TTK - Kuvataidekasvatus 20-21, 2020-21 
TTK - Kuvataidekasvatus, 2021-22 
TTK - LEADBEHA, 2020-21 
TTK - Liikkuvan kuvan perusopinnot, 2020-21 
TTK - Master's program in Arctic Art & Design, 2020-21 
TTK - Master's program in Arctic Art & Design, 2021-22 
TTK - Mediailmaisun aineopinnot, 2020-21 
TTK - Multimedian perusopinnot, 2020-21 
TTK - Palvelumuotoilu 20-21, 2020-21 
TTK - Palvelumuotoilun monialainen maisteriohjelma 2020, 2020-21...2021-22 
TTK - Pelisuunnittelun ja -teknologian perusopinnot, 2020-21 
TTK - Pelisuunnittelun ja -teknologian perusopinnot, 2021-22 
TTK - Sisustus- ja tekstiilimuotoilu 20-21, 2020-21 
TTK - Sisustus- ja tekstiili-muotoilun perusopinnot, 2020-21 
TTK - Taidehistoria-sivuaine#, 2020-21 
TTK - Taiteiden tiedekunnan menetelmäopinnot, 2020-21 
TTK - Tekstiilitaiteen perusopinnot#, 2020-21 
TTK - Teollinen muotoilu 20-21, 2020-21 
TTK - Tutkimuksellinen vaatetus#, 2020-21 
TTK - Vaatetusalan muotikauppa#, 2020-21 
TTK - Vaatetussuunnittelu 20-21, 2020-21 
TTK - Valokuvaus-sivuaine, 2020-21 
           Tutkijakoulu  Tutkijakoulu 2020, 2020-21 
           Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  SOC/YTK - Courses offered in English 20-21, 2020-21 
SOC/YTK - Courses offered in English 21-22, 2021-22 
SOC/YTK - Master's Degree Programme in Northern To, 2021-22 
SOC/YTK - Master's Degree Programme in Northern Tourism 2018-2021, 2018-19...2020-21 
SOC/YTK - Tourism, Culture and International Manag, 2021-22 
SOC/YTK - Tourism, Culture and International Management, Master of Social Sciences 20-21, 2020-21 
YTK - Arctic Studies Programme - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Arctic Studies Programme - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - China: Domestic, Global and Arctic Trajectories; Before and After Corona Era - sivuaine 20-21, 2021-22 
YTK - China: Domestic, Global and Arctic Trajectories (30 ECTS) - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Filosofia - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Filosofia - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Hallintotiede, erityisesti johtamisen psykol 20-21, 2020-21 
YTK - Hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia 21-22, 2021-22 
YTK - Hallintotiede ja Johtaminen 20-21, 2020-21 
YTK - Hallintotiede 20-21, 2020-21 
YTK - Hallintotiede 21-22, 2021-22 
YTK - Hallintotieteet ja johtaminen 21-22, 2021-22 
YTK - Historia toisena opetettavana aineena - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Historia toisena opetettavana aineena - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Hyvinvointijohtaminen - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Hyvinvointijohtaminen - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Johtaminen 20-21, 2020-21 
YTK - Johtaminen 21-22, 2021-22 
YTK - Kansainvälinen oikeus - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Kansainvälinen oikeus - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Kulttuurihistoria - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Kulttuurihistoria - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Laskentatoimi - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Laskentatoimi - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Markkinointi - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Markkinointi - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Matkailututkimus 20-21, 2020-21 
YTK - Politiikkatiede ja sosiologia 20-21, 2020-21 
YTK - Politiikkatiede 20-21, 2020-21 
YTK - Politiikkatieteet ja sosiologia 21-22, 2021-22 
YTK - Politiikkatieteet 21-22, 2021-22 
YTK - Projektiopinnot - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Sosiaalioikeus - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Sosiaalioikeus - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Sosiaalityö, sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Sosiaalityö 20-21, 2020-21 
YTK - Sosiaalityö 21-22, 2021-22 
YTK - Sosiologia 20-21, 2020-21 
YTK - Sosiologia 21-22, 2021-22 
YTK - Taloustiede - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Taloustiede - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Tilastotiede - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Tilastotiede - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Tutkijantaidot - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Tutkijataidot - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 20-21, 2020-21 
YTK - Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 21-22, 2021-22 
YTK - Vapaaehtoinen harjoittelu - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Vapaaehtoinen harjoittelu - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Yhteiskuntaoppi opetetettavana aineena - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Yhteiskuntaoppi opetetettavana aineena - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Ympäristöopinnot - sivuaine 19-21, 2019-20...2020-21 
YTK - Ympäristöopinnot - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Yrittäjyysopinnot - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Yrittäjyysopinnot - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Yritysjuridiikka - sivuaine 20-21, 2020-21 
YTK - Yritysjuridiikka - sivuaine 21-22, 2021-22