Opetus/tentit ja opintojaksot tiedekunnan/yksikön mukaan opinto-oppaittain

Valittu organisaatiohierarkia: Lapin yliopisto >  Hallintoyksikkö

 Lapin yliopisto  Hae opetus/tentit  Näytä opintojaksot
           Avoin yliopisto  Avoin yliopisto - Akateemiset opiskelutaidot, 2018-19 
Avoin yliopisto - Akateemiset työelämätaidot, 2018-19 
Avoin yliopisto - TTK - Kuvataiteen aineopinnot, 2017-18...2018-19 
Avoin yliopisto - YTK - Markkinointi, 2018-19 
          Laajenna Hallinto ja infrastruktuuri    
          Pienennä Hallintoyksikkö    
                     Lapin korkeakoulukonserni  Hae opetus/tentit  Näytä opintojaksot
           Kasvatustieteiden tiedekunta  KTK - Aikuiskasvatustiede 18-19, 2018-19 
KTK - Bridging Studies / Media Education 18, 2018-19 
KTK / Education - Courses in English 18, 2018-19 
KTK - Erityispedagogiikka 18, 2018-19 
KTK - Gender Studies 18, 2018-19 
KTK - Globaalikasvatus 18, 2018-19 
KTK - Kasvatusalan koulutus 18-19, 2018-19 
KTK - Kasvatuspsykologia 18, 2018-19 
KTK - Kasvatustiede 18-19, 2018-19 
KTK - Kestävyys- ja luontokasvatus 18, 2018-19 
KTK - Liikunta 18, 2018-19 
KTK - Luokanopettajakoulutus 18-19, 2018-19 
KTK - Media Education 18-19, 2018-19 
KTK - Musiikki 18, 2018-19 
KTK - Sukupuolentutkimus 18, 2018-19 
KTK - TVTO 18-19, 2018-19 
           Kielikeskus  KIKE - E-LOCAL verkkokurssit 18-19, 2018-19 
KIKE - Finnish for Foreigners 18-19, 2018-19 
KIKE - Intercultural Communication Programme 18-19, 2018-19 
KIKE - Kielet ja kulttuurit 25 op 18-19, 2018-19 
KIKE - Kieli sivuaineena: Oik saksa 25 op 18-19, 2018-19 
KIKE - Kieli sivuaineena: Oik venäjä 25 op 18-19, 2018-19 
KIKE - Kieli sivuaineena: Venäjä 25 op 18-19, 2018-19 
KIKE - KTK Aikuis- ja mediakasv, kasvatust 18-19, 2018-19 
KIKE - KTK Education Foreign Graduate St 18-19, 2018-19 
KIKE - KTK Luokanopettajat 18-19, 2018-19 
KIKE - Language as a Minor: English 25 ECTS 18-19, 2018-19 
KIKE - Language as a Minor: Finnish 25 ECTS 18-19, 2018-19 
KIKE - Language as a Minor: German 25 ECTS 18-19, 2018-19 
KIKE - OTK Law Foreign Graduate Students 18-19, 2018-19 
KIKE - OTK Oikeustieteet 18-19, 2018-19 
KIKE - Teach and Learn 18-19, 2018-19 
KIKE - TTK Art Foreign Graduate Students 18-19, 2018-19 
KIKE - TTK Audiovisuaalinen mediakulttuuri 18-19, 2018-19 
KIKE - TTK Graafinen suunnittelu 18-19, 2018-19 
KIKE - TTK Kuvataidekasvatus 18-19, 2018-19 
KIKE - TTK Sisustus, tekstiili ja vaatetus 18-19, 2018-19 
KIKE - TTK Teollinen muotoilu 18-19, 2018-19 
KIKE - Valmentavat kielikurssit 18-19, 2018-19 
KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Saame 18-19, 2018-19 
KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Saksa 18-19, 2018-19 
KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Venäjä 18-19, 2018-19 
KIKE - Vapaaehtoiset maisterivaiheen kurssit 18-19, 2018-19 
KIKE - Voluntary Courses: Chinese 18-19, 2018-19 
KIKE - Voluntary Courses: French 18-19, 2018-19 
KIKE - Voluntary Courses: Italian 18-19, 2018-19 
KIKE - Voluntary Courses: Japanese 18-19, 2018-19 
KIKE - Voluntary Courses: Spanish 18-19, 2018-19 
KIKE - YTK Matkailututkimus 18-19, 2018-19 
KIKE - YTK Social Sc Foreign Graduate St 18-19, 2018-19 
KIKE - YTK Tourism Foreign Grad 18-19, 2018-19 
KIKE - YTK Yhteiskuntatieteet 18-19, 2018-19 
           Koulutus- ja kehittämispalvelut   Näytä opintojaksot
           Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti   Näytä opintojaksot
           Oikeustieteiden tiedekunta  OTK - Oikeusnotaari 18-19, 2018-19 
OTK - Oikeustieteen maisteri 18-19, 2018-19 
OTK/LAW - Courses in English 18-19, 2018-19 
           Taiteiden tiedekunta  ART/TTK - Art Education Autumn Module, 2018-19 
ART/TTK - Art Education Spring Module, 2018-19 
ART/TTK - Audiovisual Media Culture autumn 18-19, 2018-19 
ART/TTK - Audiovisual Media Culture spring 18-19, 2018-19 
ART/TTK - Clothing Design Autumn Module 18-19, 2018-19 
ART/TTK - Clothing Design Spring Module 18-19, 2018-19 
ART/TTK - Fine Art and Cultural Studies Autumn Module, 2018-19 
ART/TTK - Fine Art and Cultural Studies Spring Mod, 2018-19 
ART/TTK - Graphic Design Autumn module 18-19, 2018-19 
ART/TTK - Industrial Design Autumn Module 18-19, 2018-19 
ART/TTK - Industrial Design Spring Module 18-19, 2018-19 
ART/TTK - Interior and Textile Design Autumn Module 18-19, 2018-19 
ART/TTK - Interior and Textile Design Spring Module 18-19, 2018-19 
TTK - Audiovisuaalinen mediakulttuuri 18-19, 2018-19 
TTK - Community, Art and Environment, 2018-19 
TTK - Creative Technologies, 2018-19 
TTK - Graafinen suunnittelu 18-19, 2018-19 
TTK - Kaupallisen muotoilutoiminnan työelämälähtöiset opinnot, 2018-19 
TTK - Kuvataide opetettavana aineena 60 op, 2018-19 
TTK - Kuvataide sivuaineena, 2018-19 
TTK - Kuvataidekasvatus, 2018-19 
TTK - Liikkuvan kuvan perusopinnot 18-20, 2018-19...2019-20 
TTK - Master's program in Arctic Art & Design 2018-19, 2018-19 
TTK - Mediailmaisun aineopinnot 18-20, 2018-19...2019-20 
TTK - Multimedian perusopinnot 18-20, 2018-19...2019-20 
TTK - Palvelumuotoilu 18-19, 2018-19 
TTK - Pelisuunnittelun ja -teknologian perusopinnot 18-20, 2018-19...2019-20 
TTK - Sisustus- ja tekstiilimuotoilu 18-19, 2018-19 
TTK - Sisustus- ja tekstiili-muotoilun perusopinnot, 2018-19 
TTK - Soveltavan kuvataiteen ja luontovalokuvauksen maisteriohjelma, 2018-19 
TTK - Taidehistoria-sivuaine, 2018-19 
TTK - Taiteiden tiedekunnan menetelmäopinnot, 2018-19 
TTK - Tekstiili-ilmaisun perusopinnot, 2018-19 
TTK - Teollinen muotoilu 18-19, 2018-19 
TTK - Tutkimuksellinen vaatetus, 2018-19 
TTK - Vaatetusalan muotikauppa, 2018-19 
TTK - Vaatetussuunnittelu 18-19, 2018-19 
TTK - Valokuvaus-sivuaine, 2018-19 
           Tutkijakoulu  Tutkijakoulu - Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu tohtoriohjelma, 2018-19 
Tutkijakoulu - Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka - tohtoriohjelma, 2018-19 
Tutkijakoulu - Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijan taidot, 2018-19 
Tutkijakoulu - Yhteisöt ja muuttuva työ tohtoriohjelma, 2018-19 
           Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  SOC/YTK - Courses offered in English 18-19, 2018-19 
SOC/YTK - Master's Degree Programme in Northern Tourism 2018-2019, 2018-19 
SOC/YTK - Tourism, Culture and International Management, Master of Social Sciences 18-19, 2018-19 
YTK - Arctic Studies Programme 18-19, 2018-19 
YTK - China: Domestic, Global and Arctic Trajectories (30 ECTS), 2018-19 
YTK - Filosofia 18-19, 2018-19 
YTK - Hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia 18-20, 2018-19...2019-20 
YTK - Hallintotiede ja Johtaminen 18-20, 2018-19...2019-20 
YTK - Hallintotiede 18-20, 2018-19...2019-20 
YTK - Historia toisena opetettavana aineena 18-19, 2018-19 
YTK - Hyvinvointijohtaminen 18-19, 2018-19 
YTK - Johtaminen 18-20, 2018-19...2019-20 
YTK - Kansainvälinen oikeus 18-19, 2018-19 
YTK - Kulttuurihistoria 18-19, 2018-19 
YTK - Kuntouttavan sosiaalityön erikoiskoulutus 2017-2019, 2016-17...2018-19 
YTK - Laskentatoimi 18-19, 2018-19 
YTK - Markkinointi 18-19, 2018-19 
YTK - Matkailututkimus 18-20, 2018-19...2019-20 
YTK - Politiikkatiede ja sosiologia 18-20, 2018-19...2019-20 
YTK - Politiikkatiede 18-20, 2018-19...2019-20 
YTK - Projektiopinnot 18-19, 2018-19 
YTK - Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus 18-19, 2018-19 
YTK - Sosiaaligerontologia 18-19, 2018-19 
YTK - Sosiaalioikeus 18-19, 2018-19 
YTK - Sosiaalityö 18-20, 2018-19...2019-20 
YTK - Sosiologia 18-20, 2018-19...2019-20 
YTK - Taloustiede 18-19, 2018-19 
YTK - Tilastotiede 18-19, 2018-19 
YTK - Tourism, Culture and International Management 17-18, 2017-18...2018-19 
YTK - Tutkijantaidot 18-19, 2018-19 
YTK - Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 18-19, 2018-19 
YTK - Vapaaehtoinen harjoittelu 18-19, 2018-19 
YTK - Yhteiskuntaoppi opetetettavana aineena 18-19, 2018-19 
YTK - Ympäristöopinnot 18-19, 2018-19 
YTK - Yrittäjyysopinnot 18-19, 2018-19 
YTK - Yritysjuridiikka 18-19, 2018-19