Opetus/tentit ja opintojaksot tiedekunnan/yksikön mukaan opinto-oppaittain

Valittu organisaatiohierarkia: Lapin yliopisto > 

 Lapin yliopisto  Hae opetus/tentit  Näytä opintojaksot
           Avoin yliopisto  Avoin yliopisto - Akateemiset opiskelutaidot, 2021-22 
LUC-opinnot, 2021-22 
          Laajenna Hallinto ja infrastruktuuri    
          Laajenna Hallintoyksikkö    
           Kasvatustieteiden tiedekunta  KTK - Media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa - sivuaine 21-22, 2021-22 
KTK - Aikuiskasvatustiede 21-22, 2021-22 
KTK - Education - Courses in English 21-22, 2021-22 
KTK - Erityispedagogiikka - sivuaine 21-22, 2021-22 
KTK - Globaalikasvatus - sivuaine 21-22, 2021-22 
KTK - Inklusiivisen kasvatuksen maisteriohjelma 21-22, 2021-22 
KTK - Kasvatusala - sivuaine 21-22, 2021-22 
KTK - Kasvatusala 21-22, 2021-22 
KTK - Kasvatuspsykologia 21-22, 2021-22 
KTK - Kasvatustiede 21-22, 2021-22 
KTK - Kasvatustieteen maisteriohjelma 21-22, 2021-22 
KTK - Kestävyys- ja luontokasvatuksen maisteriohjelma 21-22, 2021-22 
KTK - Koulutusjohtaminen ja opetushallinto - sivuaine 2021-2024, 2021-22 
KTK - Luokanopettaja, Kestävyys- ja luontokasvatus 21-22, 2021-22 
KTK - Luokanopettaja, 21-22, 2021-22 
KTK - Mediakasvatuksen maisteriohjelma 2021-2022, 2021-22 
KTK - Mediakasvatus 21-22, 2021-22 
KTK - Sukupuolentutkimus - sivuaine 21-22, 2021-22 
KTK - Yhdenvertaisuuden ja jatkuvan oppimisen maisteriohjelma 21-22, 2021-22 
          Laajenna Kielikeskus  KIKE - Course Assistant Programme 21-22, 2021-22 
KIKE - E-LOCAL verkkokurssit 21-22, 2021-22 
KIKE - Finnish for Foreigners 21-22, 2021-22 
KIKE - Intercultural Communication Programme 21-22, 2021-22 
KIKE - Kielet ja kulttuurit 25 op 21-22, 2021-22 
KIKE - Kieli sivuaineena: Oik ranska 25 op 21-22, 2021-22 
KIKE - Kieli sivuaineena: Oik saksa 25 op 21-22, 2021-22 
KIKE - Kieli sivuaineena: Oik venäjä 25 op 21-22, 2021-22 
KIKE - Kieli sivuaineena: Ranska 25 op 21-22, 2021-22 
KIKE - Kieli sivuaineena: Venäjä 25 op 21-22, 2021-22 
KIKE - KTK Aikuis- ja mediakasv, kasvatust 21-22, 2021-22 
KIKE - KTK Luokanopettajat 21-22, 2021-22 
KIKE - Language as a Minor: English 25 ECTS 21-22, 2021-22 
KIKE - Language as a Minor: Finnish 25 ECTS 21-22, 2021-22 
KIKE - Language as a Minor: German 25 ECTS 21-22, 2021-22 
KIKE - OTK Oikeustieteet 21-22, 2021-22 
KIKE - Teach and Learn 21-22, 2021-22 
KIKE - TTK Audiovisuaalinen mediakulttuuri 21-22, 2021-22 
KIKE - TTK Graafinen suunnittelu 21-22, 2021-22 
KIKE - TTK Kokemuksen muotoilu 21-22, 2021-22 
KIKE - TTK Kuvataidekasvatus ja soveltava taide 21-22, 2021-22 
KIKE - TTK Sisustus, tekstiili ja vaatetus 21-22, 2021-22 
KIKE - TTK Teollinen muotoilu 21-22, 2021-22 
KIKE - Valmentavat kielikurssit 21-22, 2021-22 
KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Italia 21-22, 2021-22 
KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Pohjoissaame 21-22, 2021-22 
KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Saksa 21-22, 2021-22 
KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Venäjä 21-22, 2021-22 
KIKE - Vapaaehtoiset maisterivaiheen kurssit 21-22, 2021-22 
KIKE - Vapaaehtoiset viestinnän kurssit 21-22, 2021-22 
KIKE - Voluntary Courses: Chinese 21-22, 2021-22 
KIKE - Voluntary Courses: French 21-22, 2021-22 
KIKE - Voluntary Courses: Japanese 21-22, 2021-22 
KIKE - Voluntary Courses: Spanish 21-22, 2021-22 
KIKE - YTK Matkailututkimus 21-22, 2021-22 
KIKE - YTK Yhteiskuntatieteet 21-22, 2021-22 
KIKE/LC - Courses in English 21-22, 2021-22 
           Koulutus- ja kehittämispalvelut   Näytä opintojaksot
           Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti  Hae opetus/tentit  Näytä opintojaksot
           Oikeustieteiden tiedekunta  OTK - Oikeusnotaari 21-22, 2021-22 
OTK - Oikeustieteen maisteri 21-22, 2021-22 
OTK/LAW - Courses in English 21-22, 2021-22 
           Taiteiden tiedekunta  ART/TTK - Art Education Autumn Module#, 2021-22 
ART/TTK - Audiovisual Media Culture autumn, 2021-22 
ART/TTK - Fashion, textile art and material studies Autumn Module 21, 2021-22 
ART/TTK - Graphic Design Autumn module#, 2021-22 
ART/TTK - Industrial Design Autumn Module 21, 2021-22 
TTK - ARCTA -Yrittäjämäinen muotoilutoiminta, 2021-22 
TTK - Audiovisuaalinen mediakulttuuri, 2021-22 
TTK - Community, Art and Environment#, 2021-22 
TTK - Creative Technologies, 2021-22 
TTK - Graafinen suunnittelu, 2021-22 
TTK - Kuvataide opetettavana aineena 60 op, 2021-22 
TTK - Kuvataide sivuaineena#, 2021-22 
TTK - Kuvataidekasvatus, 2021-22 
TTK - Liikkuvan kuvan perusopinnot, 2021-22 
TTK - Master's program in Arctic Art & Design, 2021-22 
TTK - Mediailmaisun aineopinnot, 2021-22 
TTK - Multimedian perusopinnot, 2021-22 
TTK - Muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen koulutusohjelma 2021, 2021-22 
TTK - Palvelumuotoilu, 2021-22 
TTK - Palvelumuotoilun monialainen maisteriohjelma 2020, 2020-21...2021-22 
TTK - Palvelumuotoilun monialainen maisteriohjelma 2021, 2021-22 
TTK - Pelisuunnittelun ja -teknologian perusopinnot, 2021-22 
TTK - Sisustus- ja tekstiilimuotoilu, 2021-22 
TTK - Soveltava taide, 2021-22 
TTK - Taidehistoria-sivuaine#, 2021-22 
TTK - Taiteen asiantuntija, 2021-22 
TTK - Taiteiden tiedekunnan menetelmäopinnot, 2021-22 
TTK - Tekstiilitaiteen perusopinnot 21, 2021-22 
TTK - Teollinen muotoilu, 2021-22 
TTK - Vaatetussuunnittelu, 2021-22 
TTK - Valokuvaus-sivuaine, 2021-22 
TTK ja YTK Kokemuksen muotoilun koulutusohjelma 2021, 2021-22 
           Tutkijakoulu  Tutkijakoulu 2021-2022, 2021-22 
           Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  SOC/YTK - Courses offered in English 21-22, 2021-22 
SOC/YTK - Master's Degree Programme in Northern To, 2021-22 
SOC/YTK - Tourism, Culture and International Manag, 2021-22 
TTK ja YTK Kokemuksen muotoilun koulutusohjelma 2021, 2021-22 
YTK - Arctic Studies Programme - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - China: Domestic, Global and Arctic Trajectories; Before and After Corona Era - sivuaine 20-21, 2021-22 
YTK - Filosofia - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia 21-22, 2021-22 
YTK - Hallintotiede 21-22, 2021-22 
YTK - Hallintotieteet ja johtaminen 21-22, 2021-22 
YTK - Historia toisena opetettavana aineena - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Hyvinvointijohtaminen - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Johtaminen 21-22, 2021-22 
YTK - Kansainvälinen oikeus - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Kulttuurihistoria - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Laskentatoimi - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Markkinointi - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Matkailututkimus 21-22, 2021-22 
YTK - Politiikkatieteet ja sosiologia 21-22, 2021-22 
YTK - Politiikkatieteet 21-22, 2021-22 
YTK - Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Sosiaalioikeus - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Sosiaalityö 21-22, 2021-22 
YTK - Sosiologia 21-22, 2021-22 
YTK - Taloustiede - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Tilastotiede - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Tutkijantaidot - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 21-22, 2021-22 
YTK - Vapaaehtoinen harjoittelu - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Yhteiskuntaoppi opetetettavana aineena - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Yrittäjyysopinnot - sivuaine 21-22, 2021-22 
YTK - Yritysjuridiikka - sivuaine 21-22, 2021-22