Opetustapahtuma


UMUO1206, Immateriaalioikeuden perusteet, 1 op
Koodi UMUO1206 Opetuskielet suomi
Nimi Immateriaalioikeuden perusteet Lyhennenimi Immateriaalioik 
Laajuus 1 op  Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 
Tyyppi Tehtäväksianto  Arvostelu Hyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Aika 01.08.2020 -31.07.2021 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 31.05.2021

Kuvaukset
Sisältö 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa keskeisimmät suojamuodot (patenttioikeus, tekijänoikeus, tavaramerkkioikeus ja mallioikeus)

- ymmärtää immateriaalioikeuden syntymisen edellytykset sekä hyödyntämisen ja suojaamisen tavoitteet

 
Toteutus ja työtavat 

Itsenäistä työskentelyä n. 22 h

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Päivittyvä verkkojulkaisu: Villa, Seppo, et al. Yritysoikeus. Helsinki: WSOYpro, 2004. Osio V Immateriaalioikeudet.

 
Arviointi 

hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

1-4 periodi

 
Kohderyhmä 

1. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Taiteiden tiedekunta Piia Rytilahti/ Oikeustieteiden tiedekunta Rosa Ballardini

 
Lisätiedot 

Kurssi suoritetaan MOODLE-verkkoympäristössä 03.-13.05.2021. välisenä aikana. Opettaja lähettää kurssille hyväksytyille verkkoavaimet kurssin alkamista edeltävällä viikolla.

 

Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Tehtäväksianto  Opettaja Aika ja Paikka
Ilmoittautumisaika päättynyt 14.12.20 klo 08.00-
01.05.21 klo 23.59
Ilm. Peru ilm/max
74/70
Pidetty
Immateriaalioikeuden perusteet Piia Rytilahti
01.08.20-31.07.21