Study event


SOPT1213C, Sociology of Social Change, 5 ECTS cr.
Code SOPT1213C Teaching languages Finnish
Name Sociology of Social Change Abbreviation name Sociology of Social 
Credits 5 ECTS cr.  Organisation Faculty of Social Sciences 
Type Exam / Mid-term Exam  Grading Pass, Fail, Grades 1-5 
Time 01.08.2021 -31.07.2022 Further information  
Teaching directed to
Last modified 13.10.2021

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa sosiologisen näkökulman keskusteluun yhteiskunnallisista muutoksista
- eritellä eri tasoisia yhteiskunnallisia muutoksia
- arvioida ja suhteuttaa yhteiskunnallisia muutoksia sekä niistä käytävää keskustelua myös laajempiin historiallisiin kehityskulkuihin.

 
Contents 

Sosiologia on saanut alkunsa tarpeesta hahmottaa ja ymmärtää muuttuvaa yhteiskuntaa. Nykyäänkin yhteiskunnallinen muutos on keskeisessä asemassa sosiologisessa keskustelussa ja tutkimuksessa. Tällä opintojaksolla opiskelija perehtyy sosiologisesta näkökulmasta eri tasoisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin erilaisten teemojen ja lähestymistapojen kautta. Lähtökohtana opintojaksolla on, että muutokset ja murrokset yhteiskunnassa eivät hahmotu yksioikoisina siirtyminä yhteiskuntajärjestyksestä toiseen, vaan ne on ymmärrettävä kerrostuneina, eriytyneinä, katkoksellisina ja eriaikaisina prosesseina.

 
Methods 

Itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen.

 
Requirements 

Suoritetaan itsenäisesti lukemalla kirjallisuus ja suorittamalla kirjallisuustentti (EXAM), essee tai oppimistehtävä. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kirjapiirimuotoisena ryhmätyönä. Mahdollisista korvaavista opintokokonaisuuksista ilmoitetaan erikseen.

 
Literature 

Heikki Kerkelä (2004) Yhteiskunnallisten muutosten käsitteellistämisestä. Sosiologia, 41:2, 81–93.

ja kaksi seuraavista:
Pertti Alasuutari (2016) The Synchronization of National Policies: Ethnography of the Global Tribe of Moderns.
Niels Åkerstrøm Andersen & Justine Grøbnbæk Pors (2016) Public Management in Transition: The Orchestration of Potentiality.
Jarno Valkonen, Olli Pyyhtinen, Turo-Kimmo Lehtonen, Veera Kinnunen & Heikki Huilaja (2019) Tervetuloa jäteyhteiskuntaan!: aineellisen ylijäämän kanssa eläminen.

 
Schedule 

Lukuvuosi 2021-2022

 
Tutor 

Yliopisto-opettaja Riitta Uusisalmi

 
Additional information 

Kurssille on luotu Moodlekansio, jossa on tarkemmat ohjeet kurssin suorittamiseksi.

Kurssin nimi: Yhteiskunnallisen muutoksen sosiologia, 2021-2022

Avain: SOPT1213C

 

Select study events you wish to register for.
Registration time
Registration
Exam / Mid-term Exam  Teacher Time and location
Registration time has ended 09.08.21 klo 09.00-
08.10.21 klo 23.59
Reg. Remove reg/max
5/-
Sociology of Social Change Leena Suopajärvi
Riitta Uusisalmi
01.08.21-31.07.22