Study event


UMUO1206, Basics of Intellectual Property Law, 1 ECTS cr.
Code UMUO1206 Teaching languages Finnish
Name Basics of Intellectual Property Law Abbreviation name Basics of Intellect 
Credits 1 ECTS cr.  Organisation Faculty of Art and Design 
Type Assigned task  Grading Pass, Fail, Grades 1-5 
Time 01.08.2021 -17.03.2022 Further information  
Teaching directed to
Last modified 13.10.2021

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa keskeisimmät suojamuodot (patenttioikeus, tekijän- oikeus, tavaramerkkioikeus ja mallioikeus)

- ymmärtää immateriaalioikeuden syntymisen edellytykset sekä hyödyntämisen ja suojaamisen tavoitteet

 
Methods 

Itsenäistä työskentelyä n. 22 h

 
Requirements 

Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tehtävä MOODLE verkkoympäristössä.

 
Literature 

Korkeamäki Harri (toim.) Yritysoikeus - Oikeuden perusteos 2014, osio V Immateriaalioikeudet s. 857-973.

 
Timing 

 1-2. periodi

 

 
Target Group 

1. opintovuosi

 
Schedule 

syyslukukausi; viikko 41-42 (11.10.-21.10.2021) ja

kevätlukukausi; viikko 10-11 (7.-17.3.2022).

 
Tutor 

Oikeustieteiden tiedekunta Rosa Ballardini/Taiteiden tiedekunta Piia Rytilahti

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

valinnainen

 
Additional information 

Opiskelijat suorittavat tehtävän Moodlessa syyslukukaudella; viikko 41-42 (11.10.-21.10.2021) ja kevätlukukaudella viikko 10-11 (7.-17.3.2022).

 
Registration 

Weboodin kautta.

 

Select study events you wish to register for.
Registration time
Registration
Assigned task  Teacher Time and location
Registration time has ended 27.08.21 klo 08.00-
04.10.21 klo 23.59
Reg. Remove reg/max
94/87
Basics of Intellectual Property Law
01.08.21-17.03.22