Opetustapahtuma

LUC1, MGP504TL1 Mobiilipelituotantoprojekti, 10 op
Koodi LUC1 Opetuskielet suomi
Nimi MGP504TL1 Mobiilipelituotantoprojekti Lyhennenimi MGP504TL1 Mobiilipel 
Laajuus 10 op  Vastuuyksikkö Lapin korkeakoulukonserni 
Tyyppi Luentokurssi  Arvostelu Hyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Aika 14.05.2018 -30.08.2018 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 17.10.2018

Kuvaukset
Tavoite 

Mobiilipelituotantoprojekti kokonaisuudessa opiskelijat toteuttavat peliprojektin tiimissä käyttäen työkaluja projektin seurantaan ja substanssiosaamisen eteenpäin viemiseen. Peliprojekti suunnitellaan ideatasolta lopulliseksi mobiililaitteella toimivaksi pelituotteeksi. Peliprojekti toteutetaan valitulla pelimoottorilla. Peliprojektin lopputulos toimii iOS, tai Android käyttöjärjestelmällä olevilla puhelimilla. Opintojaksolla on HYVIN perustellusta syystä mahdollista toteuttaa perinteinen peli PC/OSX/Web-ympäristöön.

Aiemmin kesäpeliopinnot suorittaneet osallistuvat senioreina mukaan projektitiimeihin. Heillä on enemmän vastuuta projektin ohjaamisesta sellaiseen suuntaan, että projektin tavoitteet on mahdollista saavuttaa. He pystyvät ohjaamaan ja auttamaan muuta projektitiimiä osaamistavoitteiden saavuttamisessa.

 
Sisältö 

- Pelisuunnittelu ja käsikirjoittaminen

- Pelitaide ( 3d-mallinnus, teksturointi, animaatio )

- peliohjelmointi ( C# Unity3d/Blueprint Unreal )

- Pelituotanto

- Peliäänet

- Tiimityö ja työkalut

 
Oheiskirjallisuus 

Materiaali on digitaalisessa muodossa ja koostuu pääasiassa videoista ja tutoriaaleista. Oppitunneilla käytetään myös kirjallisuutta, joka on saatavilla projektitiimien tiloissa.

 
Arviointi 

Arviointi pohjautuu opiskelijan tiiminä toteuttamaan projektiin ja hänen osaamiseensa projektissa. Arviointi koostuu tiimiarvioinnista, itsearvionnista ja opintojakson toteutukseen osallistuvien ohjaajien arvioista koskien opiskelijan palauttamia töitä opintojakson aikana. Työtä mitataan versiohallintajärjestelmään palautettujen toteutusosuuksien pohjalta.

ARVIOINNIN KOHTEET

Arviointi tapahtuu peliprojektin läpiviennin kaikissa vaiheissa.
Arviointi kohdistuu sekä pelituotteeseen, että sen tekemiseen ja laatuun.

Yksilöllisesti arvioidaan assettien, koodin, artin, dokumentaation, tai muun tuotetun materiaalinlaatua ja määrää sekä niiden suhdetta.

Tiimiarviointi.

Yksilöarviointi.

 
Aikataulu 

30.05.2018 - 31.07.2018

 
Vastuuhenkilö 

Petri Hannula, Toni Westerlund

 

Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua.
Ilmoittautuminen
Luentokurssi  Opettaja Aika ja Paikka
ilm/max
26/-
Pidetty
Ilmoittautumisaika päättynyt
15.03.18 klo 09.00-
15.04.18 klo 23.59
MGP504TL1 Mobiilipelituotantoprojekti Petri Hannula
Tomi Knuutila
14.05.-30.08.18

Pääset halutessasi webOodiin ilmoittautumaan