Opetustapahtuma

LUC1, XYV0016 Oman elämän käsikirjoitus, 3 op
Koodi LUC1 Opetuskielet suomi
Nimi XYV0016 Oman elämän käsikirjoitus Lyhennenimi XYV0016 Oman elämän 
Laajuus 3 op  Vastuuyksikkö Lapin korkeakoulukonserni 
Tyyppi Luentokurssi  Arvostelu Hyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Aika 10.01.2019 -18.03.2019 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 29.11.2018

Kuvaukset
Sisältö 
 

Oman elämän käsikirjoitus – opintojaksolla pohditaan omaan itseen ja tämän hetkiseen elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on löytää hyvinvointia edistäviä ja omaa jaksamista tukevia asioita omasta arjesta ja itsestä. Opintojakson teemoja ovat: oma elämäntarina, elämänhallinta, itsetunto ja minäkuva, ihmissuhteet, tunteet sekä voimavarat.

 

 
Vastuuhenkilö 

Kuraattori Maria Sipilä

 
Lisätiedot 

https://soleops.lapinamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_OpetTapTeks/tab/tab/sea?opettap_id=13562127&stack=push

Oman elämän käsikirjoitus – opintojaksolla pohditaan omaan itseen ja tämän hetkiseen elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on löytää hyvinvointia edistäviä ja omaa jaksamista tukevia asioita omasta arjesta ja itsestä. Opintojakson teemoja ovat: oma elämäntarina, elämänhallinta, itsetunto ja minäkuva, ihmissuhteet, tunteet sekä voimavarat.

Pedagogiset järjestelyt:

Adobe Connect - luennot, luentoihin liittyvät välitehtävät sekäniiden pohjalta pohtiva essee opintojakson teemoihin liittyen.Opintojakson aikataulu:

Kontaktiopetus Adobe Connect -etäopetusohjelman kautta

14.1.2019 klo 16.30-17 E-tuen Adobe Connect -info ennen varsinaisia tunteja Adobe Connect -luokassa.

14.1.2019 klo 17-18.30 Minun arkeni

21.1.2019 klo 17-18.30 Kuka peilistä katsoo?

28.1.2019 klo 17-18.30 Minä ja muut

4.2.2019klo 17-18.30 Tunteiden tuulimylly

11.2.2019 klo 17-18.30 Kohti oman näköistä elämää

OPPIMISTEHTÄVÄ

3.3.2019 pohtivan esseen ja itsearvioinnin palautus Moodleen

 

Opintojaksoon liittyy oppimistehtävä, pohtiva essee, joka pohjautuu jokaisen tunnin jälkeen jaettaviin välitehtäviin sekä itsearviointiin.

Arviointiasteikko:Hyväksytty / täydennettävä

 

Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua.
Ilmoittautuminen
Luentokurssi  Opettaja Aika ja Paikka
ilm/max
5/-
Ilmoittautumisaika päättynyt
03.12.18 klo 09.00-
07.01.19 klo 23.59
XYV0016 Oman elämän käsikirjoitus
10.01.-18.03.19

Pääset halutessasi webOodiin ilmoittautumaan