Opetustapahtuma

LUC1, R81ML31 Tuoteosaaminen, 5 op
Koodi LUC1 Opetuskielet suomi
Nimi R81ML31 Tuoteosaaminen Lyhennenimi R81ML31 Tuoteosaamin 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Lapin korkeakoulukonserni 
Tyyppi Verkkokurssi  Arvostelu Hyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Aika 19.03.2019 -20.05.2019 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 29.11.2018

Kuvaukset
Tavoite 

Opiskelija tunnistaa tuoteosaamisen merkityksen matkailuliiketoiminnassa ja tuntee erilaisia tuote- ja yhteiskehittämisen menetelmiä. Hän osaa hyödyntää konseptoidun matkailutuotteen osatekijöitä ja kehittää asiakas- ja kohderyhmälähtöisiä matkailupalveluja ja -tuotteita. Opiskelija tuntee tuotekonseptien kannattavuuden ja hinnoittelun periaatteita ja menetelmiä.

 
Toteutus ja työtavat 

 

 

Opiskelussa tarvit Moodle-alustaa, johon pääset kirjautumaan yliopiston tunnuksilla: https://moodle.eoppimispalvelut.fi/ 

 
Arviointi 
 

iitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ja hyödyntää tuoteosaamisen periaatteita ja menetelmiä sekä matkailutuotteen eri osatekijöitä monipuolisesti ja perustellusti. Opiskelija osaa kuvata ja soveltaa kannattavuuden ja hinnoittelun periaatteita ja menetelmiä monipuolisesti ja perustellusti.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata ja hyödyntää tuoteosaamisen periaatteita ja menetelmiä sekä matkailutuotteen eri osatekijöitä monipuolisesti. Opiskelija osaa kuvata ja soveltaa kannattavuuden ja hinnoittelun periaatteita ja menetelmiä monipuolisesti.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja hyödyntää tuoteosaamisen periaatteita ja menetelmiä sekä matkailutuotteen eri osatekijöitä. Opiskelija osaa kuvata ja soveltaa kannattavuuden ja hinnoittelun periaatteita ja menetelmiä.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata ja hyödyntää tuoteosaamisen periaatteita ja menetelmiä sekä matkailutuotteen osatekijöitä pääpiirteissään. Opiskelija osaa kuvata kannattavuuden ja hinnoittelun periaatteita ja menetelmiä.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata ja hyödyntää tuoteosaamisen periaatteita ja menetelmiä sekä matkailutuotteen osatekijöitä heikosti. Opiskelija tunnistaa kannattavuuden ja hinnoittelun periaatteita ja menetelmiä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata ja hyödyntää tuoteosaamisen periaatteita ja menetelmiä eikä matkailutuotteen osatekijöitä. Opiskelija ei tunnista kannattavuuden ja hinnoittelun periaatteita eikä menetelmiä.

 
Vastuuhenkilö 

Merja Vankka

 

Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua.
Ilmoittautuminen
Verkkokurssi  Opettaja Aika ja Paikka
ilm/max
1/5
Ilmoittautumisaika päättynyt
03.12.18 klo 09.00-
10.03.19 klo 23.59
R81ML31 Tuoteosaaminen
19.03.-20.05.19

Pääset halutessasi webOodiin ilmoittautumaan