Opetustapahtuma

LUC1, R81ML34 Kannattavuuden hallinta ja johtaminen, 5 op
Koodi LUC1 Opetuskielet suomi
Nimi R81ML34 Kannattavuuden hallinta ja johtaminen Lyhennenimi R81ML34 Kannattavuud 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Lapin korkeakoulukonserni 
Tyyppi Luentokurssi  Arvostelu Hyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Aika 19.03.2019 -20.05.2019 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 29.11.2018

Kuvaukset
Tavoite 

Opiskelija tuntee laskentatoimen johtamisen välineenä sekä kannattavuuden hallinnan osatekijät. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä laskentatoimen työkaluja, raportteja ja laskelmia matkailuliiketoiminnan ohjaamisessa.

Lukukausiteema: Operatiivinen matkailuliiketoiminta

 
Sisältö 

1)Sisäinen laskenta (Petri Pälli)

 • Marata yrityksen tuloksen rakenne,
 • tunnusluvut,
 • kannattavuuden suunnittelu,
 • tuoteryhmälaskenta,
 • hinnoittelu,
 • työvoimakulut,
 • budjetti ja
 • investoinnit

2) Ulkoinen laskenta (Aulikki Laitinen-Tolonen):

 • Laskentatoimen merkitys liiketoiminnassa
 • Laskentatoimen perusperiaatteet
 • Tilinpäätöksen rakenne
 • Tilinpäätösanalyysi.
 
Vaadittavat suoritukset 

Luennot AC, tehtävät, tentti

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Petri Pälli: luentomateriaali

Aulikki Laitinen-Tolonen: luentomateriaali

Kurssialueella jaettava muu aineisto.

Kirjallisuus ehdotuksia:

Jormakka Raija, Koivusalo Kaija, Lappalainen Jaana ja Niskanen Mervi. 2015. Laskentatoimi 4. uudistettu painos tai myös muu painos käy. Helsinki Edita.

Järvenpää Marko, Länsiluoto Aapo, Partanen Vesa ja Pellinen Jukka. 2017. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. 2. - 4. painos tai myös muu painos käy. Helsinki Sanoma Pro.

 
Arviointi 

Kiitettävä (5)

Osaa kuvata, soveltaa ja arvioida monipuolisesti kannattavuuden hallinnan osatekijöitä ja osaa käyttää tarvittavia laskentatoimen työkaluja ja niiden tuottamaa informaatiota monipuolisesti. Osaa käyttää ja soveltaa keskeisiä taloushallinnan seurantaraportteja ja tunnuslukuja monipuolisesti ja perustellusti matkailuliiketoiminnan ohjaamisessa.

Hyvä (4)

Osaa kuvata ja soveltaa kannattavuuden hallinnan osatekijöitä ja osaa käyttää tarvittavia laskentatoimen työkaluja ja niiden tuottamaa informaatiota monipuolisesti. Osaa käyttää ja soveltaa keskeisiä taloushallinnan seurantaraportteja ja tunnuslukuja monipuolisesti matkailuliiketoiminnan ohjaamisessa.

Hyvä (3)

Osaa kuvata kannattavuuden hallinnan osatekijöitä ja osaa käyttää tarvittavia laskentatoimen työkaluja ja niiden tuottamaa informaatiota. Osaa käyttää ja soveltaa keskeisiä taloushallinnan seurantaraportteja ja tunnuslukuja matkailuliiketoiminnan ohjaamisessa.

Tyydyttävä (2)

Osaa kuvata kannattavuuden hallinnan osatekijöitä ja osaa käyttää laskentatoimen työkaluja ja niiden tuottamaa informaatiota pääpiirteissään. Osaa käyttää keskeisiä taloushallinnan seurantaraportteja ja tunnuslukuja matkailuliiketoiminnan ohjaamisessa.

Tyydyttävä (1)

Tunnistaa kannattavuuden hallinnan osatekijöitä, laskentatoimen työkaluja ja niiden tuottamaa informaatiota. Tunnistaa keskeisiä taloushallinnan seurantaraportteja ja tunnuslukuja.

Hylätty (0)

Ei tunnista kannattavuuden hallinnan osatekijöitä eikä osaa käyttää tarvittavia laskentatoimen työkaluja ja niiden tuottamaa informaatiota. Ei osaa käyttää ja soveltaa keskeisiä taloushallinnan seurantaraportteja ja tunnuslukuja matkailuliiketoiminnanohjaamisessa.

 

Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua.
Ilmoittautuminen
Luentokurssi  Opettaja Aika ja Paikka
ilm/max
0/5
Ilmoittautumisaika päättynyt
03.12.18 klo 09.00-
03.01.19 klo 23.59
R81ML34 Kannattavuuden hallinta ja johtaminen
19.03.-20.05.19

Pääset halutessasi webOodiin ilmoittautumaan