Opetustapahtuma

LUC1, R301LL42 Strategiset riskit liiketoiminnan suunnittelussa , 5 op
Koodi LUC1 Opetuskielet suomi
Nimi R301LL42 Strategiset riskit liiketoiminnan suunnittelussa Lyhennenimi R301LL42 Strategiset 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Lapin korkeakoulukonserni 
Tyyppi Luentokurssi  Arvostelu Hyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Aika 07.01.2019 -18.03.2019 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 29.11.2018

Kuvaukset
Tavoite 

Osaamistavoitteet:

Osaat organisaation strategisen suunnittelun keskeiset periaatteet ja tunnet strategiatyökalut. Osaat hyödyntää ennakointimenetelmiä. Ymmärrät liiketoiminnassa tapahtuvien muutosten taustoja ja niiden vaikutuksia yrityksen toimintaan. Tiedät miten strategiset päätökset huomioidaan käytännössä liiketoiminnan suunnittelussa. Tiedät mitä ovat yrittäjyyteen liittyvät riskit, strategiset riskit, riskinottokyky ja osaat arvioida niitä. Ymmärrät riskienhallinnan ja yritysturvallisuuden merkityksen organisaation jatkuvuuden kannalta.

Sisältö:

 1. Strateginen suunnittelu ja johtaminen, strategiset riskit
 1. strategisen suunnittelun keskeiset periaatteet ja menetelmät
 2. ennakointi ja ennakoinnin työkalut
 3. riskiarviointi osana strategista suunnittelua
 4. strategiset riskit ja niiden arviointi
 5. muutokseen, uudistumiseen ja säästämiseen liittyvät riskit
  1. Strategisten päätösten huomiointi liiketoiminnan suunnittelussa
  2. Riskienhallinnan ja yritysturvallisuuden merkitys
   1. organisaation liikeideassa, arvoissa, yritysetiikassa ja yhteiskuntavastuussa
   2. yrittäjyyteen liittyvät riskit

riskinottokyky ja sen arviointi

 
Toteutus ja työtavat 

Opintojakso toteutetaan osin MOodle-oppimisympäristössä. Pääset oppimisalustalle tästä: www.eoppimispalvelut.fi

Voit kirjautua Moodleen yliopiston tunnuksille. Avain opintojaksolle Moodleen lähetetään opintojaksolle hyväksytyille.

Opintojaksolle varataan yliopiston opiskelijoille max.5 paikkaa.

 
Arviointi 

Arviointikohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Strateginen suunnitteluosaaminen

Osaat strategisen suunnittelun käsitteet ja suunnitteluprosessin pääpiirteet ja tiedät miten strategiset päätökset näkyvät liiketoiminnan suunnittelussa.

Ymmärrät strategisen suunnittelun keskeiset periaatteet ja menetelmät sekä niiden vaikutukset liiketoiminnan suunnitteluun.

Hallitset strategisen suunnittelun keskeiset periaatteet ja menetelmät ja osaat  huomioida strategiset päätökset käytännön liiketoiminnan suunnittelussa.

Ennakointiosaaminen

Osaat hyödyntää ennakointityökaluja ja tunnistat liiketoiminnan suunnittelussa tarvittavaa ennakointitietoa yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä.

Osaat hyödyntää  yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä saatavaa ennakointitietoa ja ymmärrät sen merkityksen liiketoiminnan suunnittelussa.

Osaat arvioida yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä saatavaa ennakointitietoa.

Strategiset riskit liiketoiminnan suunnittelussa

Tiedät liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät strategiset riski ja osaat arvioida niitä

Tiedät strategiset riskit ja osaat arvioida niitä liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta.

Osaat luokitella ja priorisoida strategiset riskit ja huomioida ne liiketoiminnan suunnittelutilanteissa

 

 
Vastuuhenkilö 

Mari Vähäkuopus, Petri Pälli, Anu Harju-Myllyaho, etunimi.sukunimi @ lapinamk.fi

 

Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua.
Ilmoittautuminen
Luentokurssi  Opettaja Aika ja Paikka
ilm/max
1/5
Ilmoittautumisaika päättynyt
03.12.18 klo 09.00-
04.01.19 klo 23.59
R301LL42 Strategiset riskit liiketoiminnan suunnittelussa
07.01.-18.03.19

Pääset halutessasi webOodiin ilmoittautumaan