Opetustapahtuma

LUC1, R301LL44 Digitaalisen toimintaympäristön suojaaminen ja kyberturvallisuus, 5 op
Koodi LUC1 Opetuskielet suomi
Nimi R301LL44 Digitaalisen toimintaympäristön suojaaminen ja kyberturvallisuus Lyhennenimi R301LL44 Digitaalise 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Lapin korkeakoulukonserni 
Tyyppi Verkkokurssi  Arvostelu Hyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Aika 19.03.2019 -20.05.2019 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 29.11.2018

Kuvaukset
Tavoite 

Osaamistavoitteet:

Tiedät tietojärjestelmien ja tietoverkkojen käyttöön liittyvät riskit. Tiedät miten tietojärjestelmä-, tietoaineisto-, tietoliikenne-, käyttö- ja tilaturvallisuus suojataan ja miten suojausta ja järjestelmien toimintaa valvotaan. Tiedät miten EU:n tietosuoja-asetusta sovelletaan kohdeorganisaation käytäntöön. Tiedät miten toimia tietoturvarikkomusten seurausten korjaamisessa ja vahinkojen minimoimisessa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Ymmärrät tietoturvan merkityksen organisaatiolle ja yhtenä kilpailutekijänä.

Sisältö:

  1.   fyysinen tietoturvallisuus
  2.   tekninen tietoturvallisuus
  3.   kyberturvallisuus

  GDPR (General Data Protection Regulation) eli EU:n tietosuoja-asetus

 
Toteutus ja työtavat 

 

 

Opiskelussa tarvit Moodle-alustaa, johon pääset kirjautumaan yliopiston tunnuksilla: https://moodle.eoppimispalvelut.fi/ 

 
Arviointi 

 

Arvioinnin kohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Tietojärjestelmien, tietoaineistojen ja tilojen suojaaminen  ja sen  merkitys organisaatiolle

Tiedät mitä vaatimuksia tietoturva ja tietosuoja asettavat tietojärjestelmille ja niiden käytölle ja tiedät miten tietojärjestelmät, tietoaineistot ja niiden käytöt suojataan. Tiedät tietoturvan yleismerkityksen organisaation kannalta ja tiedät miten tehdään tietoturvan loukkauksia koskevat ilmoitukset viranomaisille.

Tiedät miten ennakoida tietojärjestelmiin ja tilaturvallisuuteen kohdistuvia uhkia. Tiedät miten suunnitella ja käyttää toimivia turvaratkaisuja suojaamisessa. Ymmärrät ICT-toimintojen sujuvuuden ja turvaamisen merkityksen organisaation toiminnalle. Tiedät miten tehdään yhteistyötä virnaomaisten kanssa kyberuhkien toteutuessa.

Tiedät miten suunnitella ja suojata tietojärjestelmät, tilat ja laitteet teknisesti ja ohjelmallisesti tehokkaasti sekä miten valvoa toimintaa ja korjata vikatilanteita. Kyberuhkien toteutuessa tiedät miten tehdä yhteistyötä viranomaisten ja alan toimijoiden kanssa. Ymmärrät ICT:n tarjoamat mahdollisuudet ja kokonaismerkityksen organisaatiolle.

Tietoverkkojen käytön riskit

Tiedät tietoverkkojen käyttöön liittyviä riskejä ja osaat suojautua niitä vastaan teknisesti ja ohjelmallisesti.

Tiedät miten ennakoida ja suojautua tietoverkkojen kautta tuleviin riskeihin ja miten suunnitella tarkoituksenmukaisia ratkaisuja tietoverkkojen käytön ja kyberturvallisuuden varmistamiseksi.

 

Tiedät miten käyttää riskinhallintatekniikkoja tietoverkkojen käyttöön ja tiedät miten turvata tietoverkkojen käytöt uhkia vastaan sekä miten ohjeistaa käyttäjiä turvalliseen tietoverkkojen käyttöön.

 
Vastuuhenkilö 

Lämsä Tia, Pirjo Kärki-Koskinen ja Jouko Teeriaho, etunimi.sukunimi @ lapinamk.fi

 

Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua.
Ilmoittautuminen
Verkkokurssi  Opettaja Aika ja Paikka
ilm/max
7/5
Ilmoittautumisaika päättynyt
03.12.18 klo 09.00-
10.03.19 klo 23.59
R301LL44 Digitaalisen toimintaympäristön suojaaminen ja kyberturvallisuus
19.03.-20.05.19

Pääset halutessasi webOodiin ilmoittautumaan