Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAER2330 Arktinen käsityömuotoilu, 3 op 
Koodi LAER2330  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Arktinen käsityömuotoilu  Lyhenne Arktinen käsity 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0112 Käsityö, tekstiilityö 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Miia Hast 
Sanna Mommo 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Adamson, G.  Thinking through craft. Oxford: Glenn Adamson and The Board of Trustees of the Victoria & Albert Museum.  2007  - Saatavuus
     Kettunen, Ilkka   Muodon palapeli   2001  - Saatavuus
     Kuhmonen, P-L  Ideasta tuotteeksi   1994  - Saatavuus
     Lawson, Bryan   How designers think the design process demystified   1997  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija

 • ymmärtää arktisten käsityötuotteiden ja -konseptien kehittämisen lähtökohdat ja mahdollisuudet
 • osaa arvioida ja ideoida paikallisesta kulttuurista ja arvoista nousevia tuotekokonaisuuksia
 • osaa hyödyntää luonnosta kerättäviä materiaaleja ja käsin tekemisen tietotaitoa
 • hallitsee tuotteiden teknisen ja visuaalisen suunnittelun lähtökohdat sekä valmistusprosessin suunnittelun ja toteutuksen
 
Sisältö 
 • arktisuus ja käsityömuotoilu
 • käsityötoimiala ja lappilainen elämystuotanto
 • valmistusprosessien ja raaka-aineiden luonnonmukaisuus
 • tuotekehitysprosessin vaiheet ja puoliteollinen valmistus
 
Toteutus ja työmuodot 

Kontaktiopetus 36h (harjoitukset + seminaarit)

Itsenäinen työskentely 44h

 • harjoitustöiden viimeistely
 • Ideointi- ja suunnitteluprosessin sekä valmistusprosessin dokumentointi
 • käsityön lukuvuosisuunnitelmien täydentäminen vuosiluokille 1-6
 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen + itsenäinen työskentely

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Linkki kurssimateriaaliin ja sähköisiin aineistoihin, Optima ja Office365

 
Arviointi 

hyväksytty/hylätty                   

 
Ajankohta 

4. periodi

 
Kohderyhmä 

LUKA koulutusohjelman 3. vsk:n sivuaineopintoja 

 
Vastuuhenkilö 

Käsityökasvatuksen yliopistonlehtori Miia Hast ja yliopisto-opettaja Sanna Mommo

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä