Opintojakso

Hae opetus/tentit
LKAS2206 Retkeily ja seikkailu koulussa, 3 op 
Koodi LKAS2206  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Retkeily ja seikkailu koulussa  Lyhenne Retkeily ja sei 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0104 Liikunta 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ari Kunnari 
Mikko Ojanaho 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Ojanaho, M., Pehkonen, M. & Penttinen, S.  Sportfolio liikunnan opettamisen aapinen   2003  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmius

 • suunnitella ja soveltaa opetusta luontoliikunnan ja seikkailukasvatuksen näkökulmasta eri oppiaineita integroiden ja teknologiaa hyödyntäen
 • ymmärtää ja perustella koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen merkitys koulutyölle
 • organisoida eheyttävää opetusta toteuttamalla toiminnallisia aktiviteettejä (retkipäivä, seikkailullisia elementtejä sisältävää ryhmässä oppimista)

 

 
Sisältö 
 • Luontoliikunta (talvi- ja kevät/syysretkeily)
 • Luokanopettajan retkipäivä
 • Seikkailukasvatus
 • Teknologia osana suunnistusta ja luontoliikuntaa
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Kontaktiopetus (luennot + harjoitukset) 30 h
 • Itsenäinen pienryhmätyöskentely 35 h (retkien valmistelu ja suunnittelutehtävät,
 • digitaalinen lopputyö, palauteraportit)
 • Itsenäinen yksilötyöskentely 13 h (henkilökohtaiset varusteet ja retkeilytaidot
 • Itsenäinen pienryhmätyöskentely 30 h
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin
 • Kokoavan lopputyön laatiminen

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Ojanaho, Pehkonen, Penttinen (2003) Sportfolio – liikunnan opettamisen aapinen. Rovaniemi: Yliopistopaino.

 

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

4. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Liikunnan didaktiikan yliopisto-opettaja Mikko Ojanaho
Liikunnan didaktiikan yliopistonlehtori Ari Kunnari

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Seikkailu ja retkeily koulussa 1.vk R5  Harjoitusryhmä  Ari Kunnari,
Mikko Ojanaho 
04.09.20pe 08.00-12.00
02.10.20pe 10.00-14.00
14.01.21to 16.00-20.00
06.04.21ti 16.00-20.00
27.04.21ti 08.00-10.00
pidetty Seikkailu ja retkeily koulussa 2.vk R5  Luentokurssi    17.03.21 -21.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Seikkailu ja retkeily koulussa LO1R5  Harjoitusryhmä  Ari Kunnari,
Mikko Ojanaho 
30.08.21ma 08.00-12.00
01.10.21pe 10.00-14.00
11.01.22ti 16.00-20.00
21.03.22ma 09.00-16.00
21.04.22to 08.00-10.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Seikkailu ja retkeily koulussa LO2R5  Harjoitusryhmä  Ari Kunnari,
Mikko Ojanaho 
28.09.21ti 08.00-14.00
18.03.22pe 10.00-14.00
17.05.22ti 12.00-20.00
18.05.22ke 08.00-15.00
19.05.22to 08.00-10.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä