Opintojakso

Hae opetus/tentit
LKAS2203 Luonnonilmiöiden tutkimisen perusteet, 3 op 
Koodi LKAS2203  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Luonnonilmiöiden tutkimisen perusteet  Lyhenne Luonnonilmiöide 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0542 Ympäristöopinnot 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Marko Karhu 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Juuti, Kalle  Ympäristöoppia opettamaan  2016  - Saatavuus
     Eloranta, Jeronen & Palmberg  Biologia eläväksi  2005  - Saatavuus
     Virrankoski, Marjatta   Luonnontiedettä luokanopettajille kemiaa, fysiikkaa ja tähtitiedettä   2002  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija osaa

- nimetä, luokitella ja kuvailla lasten kokemusmaailmassa esiintyviä tavallisimpia orgaanisen ja epäorgaanisen maailman luonnonilmiöitä.

- selittää luonnonlakien avulla luonnonilmiöitä, joita on esitetty peruskoulun opetussuunnitelmassa ja oppikirjoissa.

- suunnitella tutkimuksen jonkin luonnonilmiön tutkimiseksi laboratoriossa.

 
Sisältö 

Luonnonilmiöiden ja -eliöiden havainnointi, tunnistaminen ja tutkiminen niiden aidossa ympäristössä ja laboratoriossa. Tutkimuksen raportointi ja arviointi.

 
Toteutus ja työmuodot 

Harjoitukset 20 h. Itsenäistä yksilötyöskentelyä 60 h.  

 
Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen harjoituksiin sekä kurssitöiden tekeminen.
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin 1 op hyväksytty/hylätty
Kurssityöt 2 op 1-5/hylätty

 

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Juuti, K. (toim.). Ympäristöoppia opettamaan (2016).
Eoranta, Jeronen & Palmberg. Biologia eläväksi (2005).
Virrankoski, Marjatta. Luonnontiedettä luokanopettajille: kemiaa, fysiikkaa ja tähtitiedettä (2002)

 
Arviointi 

5 - 1/hylätty

 
Ajankohta 

4.periodi

 
Kohderyhmä 

3.-5. vuosikurssi

 

 
Vastuuhenkilö 

Matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikan lehtori
Maantieteen ja biologian didaktiikan lehtori

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Luonnonilmiöiden tutkimisen perusteet  Luentokurssi  Marko Karhu,
Pieti Tolvanen 
28.04.21ke 09.00-14.00
29.04.21to 09.00-14.00
18.05.21ti 09.00-14.00
19.05.21ke 09.00-14.00
Ei ilmoittautumista Luonnonilmiöiden tutkimisen perusteet  Luentokurssi  Marko Karhu,
Pieti Tolvanen 
03.05.22ti 09.00-14.00
04.05.22ke 09.00-14.00
17.05.22ti 09.00-14.00
18.05.22ke 09.00-14.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä