Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAER2406 Seikkailukasvatuksen teoria ja käytänteet, 2 op 
Koodi LAER2406  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Seikkailukasvatuksen teoria ja käytänteet  Lyhenne Seikkailukasvat 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0542 Ympäristöopinnot 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ilkka Ratinen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Humberstone, B, Prince H ja Henderson K. A  Routledge International Handbook of Outdoor Studies.  2015  - Saatavuus
     Karppinen, Seppo, J.A. ja Latomaa, Timo  Seikkaillen elämyksiä : seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia   2007  - Saatavuus
     Karppinen, Seppo, J.A. ja Latomaa, Timo  Seikkaillen elämyksiä. 2, elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä   2015  - Saatavuus
     Karppinen, Seppo, J.A. ja Latomaa, Timo  Seikkaillen elämyksiä III Suomalainen seikkailupedagogiikka  2015  - Saatavuus
     Marttila, Maarit  Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa : etnografinen tutkimus. Väitöskirja.  2016  - Saatavuus
     Ogilvie, Ken, C.   Leading and Managing Groups in the Outdoors. Institute for Outdoor Learning. UK.  2005  - Saatavuus
     Beard, C., Wilson, J.P.  Experiential Learning, a best practice handbook for Educators and Trainers. Kogan Page, UK   2006  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 
 • tuntee seikkailukasvatuksen historiaa, sekä siihen liittyviä keskeisiä teoreettisia käsitteitä
 • ymmärtää seikkailukasvatuksen moninaisen merkityksen oppimisen, ja hyvinvoinnin kannalta
 • osaa määritellä seikkailukasvatuksen keskeiset tavoitteet pedagogisen toiminnan näkökulmasta
 • tuntee erilaisia tutkimussuuntauksia ja ilmiöitä seikkailukasvatuksen alalla
 • osaa soveltaa teoreettisia näkökulmia käytäntöön
 • tietää ryhmän hallintaan ja turvallisuuteen liittyvät keskeiset asiat
 
Sisältö 
 • seikkailukasvatuksen teoreettiset lähtökohdat, kansallinen ja kansainvälinen tutkimus ja käytännöt
 • seikkailukasvatuksen sovellukset koulussa ja koulun ulkopuolella
 • seikkailukasvatuksen arviointi
 • ryhmän vuorovaikutus, ryhmän hallinta ja ulkona liikkumisen turvallisuustekijät
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Kontaktiopetus 15h; luennot 10h seikkailukasvastusaktiviteetin esittely 1 op
 • Vertaisopetus 30h: ryhmässä laadittu seikkailukasvatuksen oppimiskokonaisuus ja raportointi 1 op
 • Itsenäinen työskentely 10h (sisältyy 2 op:een)
 
Vaadittavat suoritukset 

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista luento-opetukseen, luentojen aikana työstettävien tehtävien suorittamista ja ryhmässä tehtävän seikkailukasvatusaktiviteetin esittämistä ja kirjallisuuteen perustuvan ryhmäraportin kirjoittamista.

 
Oheiskirjallisuus 

1. Humberstone, B, Prince H & Henderson K. A (eds.) (2015) Routledge International Handbook of Outdoor Studies.  (Soveltuvin osin)

2. Seppo J.A. Karppinen & Latomaa. T.(2007) Seikkaillen elämyksiä I. Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia.

3.  Seppo J.A. Karppinen & Latomaa. T.(2010) Seikkaillen elämyksiä II. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä.

4. Seppo J.A. Karppinen & Latomaa. T.(2015) Seikkaillen elämyksiä III Suomalainen seikkailupedagogiikka.

5. Marttila, M. (2016) Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa : etnografinen tutkimus. Väitöskirja.

6. Ogilvie, Ken, C. (2005) Leading and Managing Groups in the Outdoors. Institute for Outdoor Learning. UK.

7. Beard, C., Wilson, J.P. (2006) Experiential Learning, a best practice handbook for Educators and Trainers. Kogan Page, UK ISBN 0-7494-4489-4 (285 p.)

 

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

3. vuosikurssi 4. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Luontokasvatuksen apulaisprofessori Ilkka Ratinen

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Seikkailukasvatuksen teoria ja käytänteet  Luentokurssi  Ilkka Ratinen  24.03.21 -27.04.21
Ei ilmoittautumista Seikkailukasvatuksen teoria ja käytänteet  Verkkokurssi    17.03.22 -13.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä