Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAER2411 Tiedekasvatus, 4-5 op 
Koodi LAER2411  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tiedekasvatus  Lyhenne Tiedekasvatus 
Laajuus4-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Okada, A., Young, G. and Sherborne,T.   Innovative Teaching of Responsible Research and Innovation in Science Education  2015  - Saatavuus
     Ratinen, I.   Primary student teachers' climate change conceptualization and implementation on inquiry-based and communicative science teaching: a design research  2016  - Saatavuus
     https://urly.fi/Rjf
     Sadler, T. D.   Socio-scientific issues-based education: What we know about science education in the context of SSI. In Socio-scientific Issues in the Classroom  2011  - Saatavuus
     Sobel, D.   Place-based education: Connecting classroom and community. Nature and Listening  2004  - Saatavuus
     Karlsson, L. & Riihelä, M.  Ajattelu alkaa ihmetyksestä : ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen oppimiseen  1991  - Saatavuus
     Silvertown, J.   A new dawn for citizen science. Trends in ecology & evolution  2009  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä tiedekasvatuksen ja sen merkityksen osana koulussa tapahtuvaa kasvatusta
 • määritellä tieteen yhteiskunnallisen merkityksen kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
 • määritellä mitä kansalaisuustiede on ja hyödyntää sitä opetuksen suunnittelussa
 • suunnitella oppijalähtöisiä tiedekasvatustapahtumia
 • yhdistää tiedettä ja taidetta moni- ja laaja-alaisessa tiedekasvatuksessa
 • soveltaa tutkimusta ja tuotekehitystä tiedekasvatuksessa
 
Sisältö 
 • lapsen ajattelu ja tieteellinen ajattelu
 • monitieteinen tiedekasvatus osana koulua
 • tiede ja yhteiskunta
 • ilmastokasvatus
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Kontaktiopetus 15h: luennot 12h seminaari 3h 1 op
 • Vertaisopetus 30h: ryhmässä laadittu tiedekasvatussuunnitelma ja raportti 2 op
 • Itsenäinen työskentely 39h (sisältyy 2 op:een
 
Vaadittavat suoritukset 

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista luento-opetukseen, luentojen aikana työstettävien tehtävien suorittamista, seminaariesitystä ja sen vertaisarviointia sekä kirjallisuuteen perustuvan projektiraportin kirjoittamista.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
 • Okada, A., Young, G. and Sherborne,T. (2015) Innovative Teaching of Responsible Research and Innovation in Science Education. Open Education Europa Journal – eLearning Papers V 44(1)
 • Ratinen, I. (2016). Primary student teachers' climate change conceptualization and implementation on inquiry-based and communicative science teaching: a design research. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 555. https://urly.fi/Rjf
 • Sadler, T. D. (2011). Socio-scientific issues-based education: What we know about science education in the context of SSI. In Socio-scientific Issues in the Classroom (pp. 355-369). Springer Netherlands.
 • Sobel, D. (2004). Place-based education: Connecting classroom and community. Nature and Listening, 4, 1-7. 
 • Karlsson, L., & Riihelä, M. (1991). Ajattelu alkaa ihmetyksestä: ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen oppimiseen. VAPK-kustannus. 
 • Silvertown, J. (2009). A new dawn for citizen science. Trends in ecology & evolution, 24(9), 467-471.
 
Arviointi 

1-5/Hylätty

 
Ajankohta 

2. vuosikurssin 2. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Luontokasvatuksen apulaisprofessori Ilkka Ratinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedekasvatus  Verkkokurssi  Ulla Kemi  04.11.21 -17.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä