Opintojakso

Hae opetus/tentit
TVTO0109 Leikillinen oppiminen, 3 op 
Koodi TVTO0109  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Leikillinen oppiminen  Lyhenne Leikillinen opp 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0066 Tieto- ja viestintätekniikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Krokfors, L., Kangas, M. & Kopisto, K  Oppiminen pelissä Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa  2014  - Saatavuus
     Aurava, R.   Peli ja leikki kansallisessa opetussuunnitelmassa  2018  - Saatavuus
     https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/62511/1/ptvk2018.pdf
     Sintonen, S., Ohls, O, Kumpulainen, K. & Lipponen, L.   Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi  2015  - Saatavuus
     https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/154779/Mobiilioppiminen_ja_leikkiva_lapsi.pdf?seque


Kuvaus:
Tavoite 

Syventää ymmärrystä leikillisestä oppimisesta, leikillisyydestä ja leikkien ja pelien pedagogisesta merkityksestä   
Harjoitella yhteisöllistä ja leikillistä vuorovaikutusta ja työskentelyä
Hyödyntää oppimisessa digitaalisia teknologioita ja muita sovelluksia

Intensiivisen opintojakson aikana tutustutaan leikillisen oppimisen pedagogiikkaan ja opitaan hyödyntämään leikkiä, pelejä ja erilaisia oppimisympäristöjä oppimisessa ja opetuksessa.

Opiskelijat toteuttavat pienryhmissä luovan tuotoksen sekä reflektoivat oppimistaan oppimispäiväkirjassa.

 
Toteutus ja työmuodot 

1) Luennot 12 h

2) Pienryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely 69 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Luennoille osallistuminen sekä aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja yksilölliseen työskentelyyn.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Aurava, R. (2018). Peli ja leikki kansallisessa opetussuunnitelmassa. Koskimaa, R., Arjoranta, J., Friman, U., Mäyrä, F., Sotamaa, O. & Suominen, J. (toim.). Pelitutkimuksen vuosikirja 2018. Pelitutkimuksen seura ry., ss. 77-92. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/62511/1/ptvk2018.pdf

Kangas, M. (2014). Leikillisyyttä peliin – Näkökulmia leikillisyyteen ja leikilliseen oppimiseen. Teoksessa L. Krokfors, M. Kangas & K. Kopisto (toim.). Oppiminen pelissä. Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Tampere: Vastapaino Oy, 73–92.

Sintonen, S., Ohls, O, Kumpulainen, K. & Lipponen, L. (2015). Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/154779/Mobiilioppiminen_ja_leikkiva_lapsi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lisäksi opintojaksolla esiteltävä muu kirjallisuus

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Leikillinen oppiminen  Verkkokurssi  Marjaana Kangas 
18.01.21ma 12.00-16.00
21.01.21to 08.00-10.00
26.01.21ti 08.00-10.00
29.01.21pe 10.00-14.00
19.04.21ma 12.00-16.00
20.04.21ti 08.00-12.00
23.04.21pe 12.00-14.00
26.04.21ma 10.00-14.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä