Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAER1229 Saamelaiskulttuuri koulussa ja kasvatuksessa, 3 op / 2 ov 
Koodi LAER1229  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Saamelaiskulttuuri koulussa ja kasvatuksessa  Lyhenne Saamelaiskulttu 
Laajuus3 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0040 Saamen kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Erika Sarivaara 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Lehtola, Veli-Pekka   Saamelaiset historia, yhteiskunta, taide   1997  - Saatavuus
     Keskitalo& Rahko-Ravantti & Äärelä  Katsaus saamelaiskoulutuksen historiaan ja nykytilanteeseen -assimilaatiosta kohti saamelaiskulttuurin soveltamista. S 216-229    - Saatavuus
     Pietikäinen, Sari &Leppänen, Sirpa.   Saamelaiset toisin sanoin. Teoksessia J. Kuortti, M. Lehtonen & O. Löytty (toim.) Kolonialismin jäljet. Keskustat, periferiat ja Suomi. s.175-189  2007  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Kurssilla tutustaan saamelaiskulttuurin eri osa-alueisiin etenkin koulun ja kasvatuksen näkökulmasta. Kurssi antaa opiskelijalle kulttuurisia taitoja saamelaiskulttuurin huomioimiseen sekä soveltamiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa saamelaiskulttuurin erityispiirteet
  • paikantaa kulttuurisen kestävän kehityksen merkityksen
  • syventää kulttuurista ja pedagogista osaamistaan saamelaiskulttuurin soveltamisen ja huomioimisen suhteen.
 
Sisältö 
  • Saamelainen kulttuuri ja yhteiskunta
  • Saamelainen ja saamenkielinen opetus ja varhaiskasvatus
  • Saamelaiskulttuurin sisällöt osana opetusta

Luennot, vierailut ja harjoitukset, itsenäinen reflektoiva työ luentoihin, vierailuihin sekä kirjallisuuteen pohjautuen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot 6 h, vierailut 5 h, harjoitukset 10 h, Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely 60 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin/vierailuille. Perehtyminen kirjallisuuteen ja videomateriaaliin, tentti/essee

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Lehtola, Veli-Pekka. 1997. Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide.

Keskitalo& Rahko-Ravantti & Äärelä: Katsaus saamelaiskoulutuksen historiaan ja nykytilanteeseen -assimilaatiosta kohti saamelaiskulttuurin soveltamista. S 216-229

Pietikäinen, Sari &Leppänen, Sirpa. 2007. Saamelaiset toisin sanoin. Teoksessia J. Kuortti, M. Lehtonen & O. Löytty (toim.) Kolonialismin jäljet. Keskustat, periferiat ja Suomi. s.175-189

 
Arviointi 

hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Saamen kielen ja kulttuurin yliopistolehtori

 
Opetuskieli 

 Suomi/Saame

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä