Opintojakso

Hae opetus/tentit
LSUO0002 Puheviestintä, 2 op 
Koodi LSUO0002  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Puheviestintä  Lyhenne Puheviestintä 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. ymmärtämään vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana asiantuntijuuttaan
2. oppimaan itsereflektiota sekä palautteen antamista ja käsittelemistä
3. kehittämään vuorovaikutusosaamistaan ja puheviestintätaitojaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää, minkälaista on tavoitteellinen ja tarkoituksenmukainen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa, erityisesti opetus- ja ohjaustilanteissa
2. osaa valmistautua opettajan työn keskeisiin puheviestintätilanteisiin, esimerkiksi opetustilanteeseen ja palautekeskusteluun 
3. osaa rakentaa kuulijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen ja argumentoidun puheenvuoron
4. osaa kuunnella analyyttisesti ja arvioiden
5. osaa antaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
6. osaa analysoida ja arvioida omaa puheviestintäosaamistaan
7. osaa ottaa huomioon viestinnän eettisiä näkökulmia, kuten esimerkiksi vastuun kantamisen oman viestintäkäyttäytymisen seurauksista opetus- tai ohjaustilanteessa.

 
Sisältö 

Vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, viestinnän eettisyys).
Oman viestijäkuvan hahmottaminen ja analysointi.
Palautteen rakentava antaminen ja käsitteleminen.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kontaktiopetusta 24 tuntia: työskentelymuotoina luennot, keskustelut sekä harjoitukset ja niiden analysoiminen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä harjoitusten ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Oheiskirjallisuus 

Kontaktiopetuksessa ja verkossa jaettava materiaali.
Oheislukemistoksi suositellaan myös Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen verkkomateriaaleja:
http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/
target=_blank>http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_tietomajakka.shtml

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

3.-4. periodi

 
Kohderyhmä 

2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Teemu Kauppi

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Puheviestintä, luokanopettajat, ryhmä 1 (LO2-R1)  Verkkokurssi  Elina Kreus 
19.03.21pe 12.00-15.00
23.03.21ti 16.00-19.00
24.03.21ke 09.00-12.00
29.03.21ma 12.00-15.00
12.04.21ma 12.00-15.00
19.04.21ma 12.00-15.00
26.04.21ma 12.00-15.00
03.05.21ma 09.00-12.00
pidetty Puheviestintä, luokanopettajat, ryhmä 4 (LO2-R4)  Verkkokurssi  Elina Kreus 
19.03.21pe 12.00-15.00
23.03.21ti 16.00-19.00
25.03.21to 12.00-15.00
01.04.21to 09.00-12.00
08.04.21to 09.00-12.00
15.04.21to 09.00-12.00
22.04.21to 09.00-12.00
29.04.21to 09.00-12.00
pidetty Puheviestintä, luokanopettajat, ryhmä 3 (LO2-R3)  Verkkokurssi  Elina Kreus 
19.03.21pe 12.00-15.00
23.03.21ti 16.00-19.00
26.03.21pe 09.00-12.00
31.03.21ke 12.00-15.00
07.04.21ke 12.00-15.00
14.04.21ke 12.00-15.00
20.04.21ti 12.00-15.00
28.04.21ke 12.00-15.00
pidetty Puheviestintä, luokanopettajat, ryhmä 2 (LO2-R2)  Verkkokurssi  Elina Kreus 
19.03.21pe 12.00-15.00
23.03.21ti 16.00-19.00
24.03.21ke 12.00-15.00
30.03.21ti 09.00-12.00
06.04.21ti 09.00-12.00
13.04.21ti 09.00-12.00
20.04.21ti 09.00-12.00
27.04.21ti 09.00-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä