Opintojakso

Hae opetus/tentit
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1), 3 op 
Koodi TVEN0201  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)  Lyhenne Venäjän tekstin 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0033 Venäjän kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy
1. itsenäisesti hakemaan ja lukemaan oman alan kirjallisuutta venäjäksi
2. tunnistamaan ja muistamaan ammattiterminologiaa
3. saavuttamaan vähintään B1-tason kirjallisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Käännetään ja käsitellään ajankohtaisia tekstejä. Selvitetään erilaisia lausetyyppejä ja rakenteita. Sanaston omaksumista testataan sanakokeilla.

 
Edeltävät opinnot 

Lukion oppimäärä tai vastaavat opinnot.
Jos opiskelija ei ole varma lähtötasonsa riittävyydestä, hänellä on mahdollisuus korottaa omaa lähtötasoaan suorittamalla venäjän kielen vapaaehtoiset kielikurssit 1–4 (XVEN0001-04) ja/tai venäjän valmentavan kurssin (XVEN0008). Opiskelija voi myös ottaa yhteyttä opettajaan, joka arvioi tarvittaessa opiskelijan kielitason.

 
Toteutus ja työmuodot 

Ohjausta lukutekniikassa, teksti- ja rakenneharjoituksia, lukemista 36 t.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista harjoitustehtäviin.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Syys- tai kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

3. tai 4. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Valentina Katainen

 
Opetuskieli 

Suomi
Venäjä

 
Pakollisuus 

Valinnainen.
Pakollinen matkailututkimuksen opiskelijoille, jotka ottavat II vieraaksi kieleksi venäjän.

 
Lisätiedot 

Kurssi pidetään yhdessä 'XVEN0223 Venäjän tekstianalyysikurssi (CEFR B1-B2)' -opintojakson kanssa.

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
TSAK0201 German: Reading Comprehension (CEFR B1)
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1)
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1)
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä