Opintojakso

Hae opetus/tentit
KAPS0113-2 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy: kirjallisuus, 3 op 
Koodi KAPS0113-2  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy: kirjallisuus  Lyhenne Nuorison kasvun 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0106 Kasvatuspsykologia 
LajiOpintojakson osa  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tanja Äärelä 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Pulkkinen ym.  40+ erään ikäluokan selviytymistarina  2003  - Saatavuus
     Sankari ja Jyrkämä toim.  Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa   2001  - Saatavuus
     Sallila, P  Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus   2003  - Saatavuus
     Ruohotie, Pekka  Oppiminen ja ammatillinen kasvu  2002  - Saatavuus
     Eteläpelto, A. & Tynjälä, P.  Oppiminen ja asiantuntijuus työelämän ja koulutuksen näkökulmia   1999  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite  Perehtyminen aikuisuuden psykologian ja aikuisen oppimisen käsitteistöön, suuntauksiin ja teorioihin. 
Vaadittavat suoritukset  Luennot 12 h ja kirjallisuuden tenttiminen tai esseet. 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista  1. Pulkkinen ym., 40 +, Erään ikäluokan selviytymistarina (2003)
2 a) Sankari, A., Jyrkämä, J. (toim.) 2001 Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. tai
2 b) Sallila P. (2004) Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus. Aikuiskasvatuksen 44. vuosikirja. Kansanvalistusseura.
3 a) Ruohotie P., 2002. Oppiminen ja ammatillinen kasvu tai
3 b) Eteläpelto, A & Tynjälä P., 2002. Oppiminen ja asiantuntijuus. 
Arviointi  5-1/hylätty 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä