Opintojakso

Hae opetus/tentit
XVEN0002 Venäjä 2 (CEFR A1), 3-4 op 
Koodi XVEN0002  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Venäjä 2 (CEFR A1)  Lyhenne Venäjä 2 
Laajuus3-4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0033 Venäjän kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1. ymmärtää hitaasti esitettyjä kysymyksiä, jotka koskevat yksittäisiä henkilökohtaisia asioita, kuten perhettä, harrastuksia ja opiskelua
2. pystyy myös itse rakentamaan ja ilmaisemaan vastaavia lauseita
3. oppii venäjän kielen kielioppikategorioita ja ominaisuuksia
4. saavuttaa vähintään A1-tason eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Opetusmateriaalit sisältävät ääntämis- ja kirjoittamis-, kielioppi- ja lukemisharjoituksia sekä erilaisia keskusteluja ja tekstejä opiskelusta, harrastuksista ja asioinnista erilaisissa arjen tilanteissa. Kurssilla jatketaan tutustumista venäjän kielioppiin. Pyritään perussanavaraston kasvattamiseen. Harjoitellaan opettajan tuoman monistemateriaalin avulla.

 
Edeltävät opinnot 

XVEN0001 Venäjä 1 tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Parityöskentelyä ja opettajan antamaa ohjausta 48 t, itsenäisestä työskentelyä.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista harjoitustehtäviin. Loppukoe.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Oppikirja: Курс на Север.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Vastuuhenkilö 

Valentina Katainen

 
Opetuskieli 

Suomi
Venäjä

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä