Opintojakso

Hae opetus/tentit
XVEN0004 Venäjä 4 (CEFR A2), 3-4 op 
Koodi XVEN0004  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Venäjä 4 (CEFR A2)  Lyhenne Venäjä 4 
Laajuus3-4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0033 Venäjän kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1. pystyy antamaan konkreettista tietoa, jota tarvitaan yksinkertaisessa haastattelussa tai neuvottelussa
2. ymmärtää erilaisiin tavoitteisiin tähtäävää kielenkäyttöä ja osaa myös itse käyttää kieltä erilaisiin tarkoituksiin
3. pystyy järkevästi rakentamaan lauseita sekä rohkenee asioimaan syntyperäisten kielenkäyttäjien kanssa ja tulee ymmärretyksi virheistä huolimatta
4. saavuttaa vähintään A2-tason eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Kurssi sisältää kirjallisia ja suullisia kielioppiharjoituksia, erilaisten tekstien lukemista ja kääntämistä sekä sanastotehtäviä.

 
Edeltävät opinnot 

XVEN0001 Venäjä 1 - XVEN0003 Venäjä 3 tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Parityöskentelyä ja opettajan antamaa ohjausta 48 t, itsenäistä opiskelua.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista harjoitustehtäviin. Loppukoe.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Oppikirja: Курс на Север.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Vastuuhenkilö 

Valentina Katainen

 
Opetuskieli 

Suomi
Venäjä

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Venäjä 4, verkkokurssi  Verkkokurssi  Valentina Katainen 
01.03.21ma 09.00-11.00
02.03.21ti 09.00-12.00
03.03.21ke 09.00-11.00
04.03.21to 09.00-11.00
15.03.21ma 09.00-12.00
16.03.21ti 09.00-11.00
18.03.21to 09.00-12.00
22.03.21ma 09.00-11.00
23.03.21ti 09.00-11.00
24.03.21ke 09.00-11.00
25.03.21to 09.00-11.00
29.03.21ma 09.00-11.00
30.03.21ti 09.00-11.00
31.03.21ke 09.00-11.00
01.04.21to 09.00-11.00
06.04.21ti 09.00-11.00
07.04.21ke 09.00-11.00
08.04.21to 09.00-11.00
12.04.21ma 09.00-11.00
13.04.21ti 09.00-11.00
14.04.21ke 09.00-11.00
21.04.21ke 15.00-18.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä