Opintojakso

Hae opetus/tentit
KAPS0114-1 Ihmisen vahvuuksien tukeminen: Luennot, 2 op 
Koodi KAPS0114-1  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ihmisen vahvuuksien tukeminen: Luennot  Lyhenne Ihmisen vahvuuk 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0106 Kasvatuspsykologia 
LajiOpintojakson osa  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Satu Uusiautti 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Aspinwall, L. & Staudinger, U. toim  Ihmisen vahvuuksien psykologia  2006  - Saatavuus
     Csikszentmihalyi, Mihaly   Finding flow the psychology of engagement with everyday life   1997  - Saatavuus
     Csikszentmihalyi, Mihaly   Flow elämän virta tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu   2005  - Saatavuus
     Määttä, K & Uusitalo, T. toim.  Kasvatuspsykologian näkökulmia ihmisen voimavarojen tueksi  2008  - Saatavuus
     Rantala, Taina   Oppimisen iloa etsimässä kokemuksen etnografiaa alkuopetuksessa   2005  - Saatavuus
     Rantala, Taina   Oppimisen iloa etsimässä   2006  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite  Perehdyttää opiskelija positiiviseen psykologiaan ja ohjata tarkastelemaan ihmisen kasvatuspsykologista kehitystä myönteisten mahdollisuuksien ja ihmisessä olevien vahvuuksien ja voimavarojen kannalta. 
Toteutus ja työmuodot  Luentoja 16 h 
Vaadittavat suoritukset  Luennoille osallistuminen sekä kirjallisuuden suorittaminen tenttimällä tai esseetehtävin. 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista  Kolme teosta seuraavista:
1. Määttä, K & Uusitalo, T. (toim.) Kasvatuspsykologian näkökulmia ihmisen voimavarojen tueksi (2008)
2. Aspinwall, L. & Staudinger, U. (toim.) Ihmisen vahvuuksien psykologia. 2006 Edita.
3. Yksi seuraavista:
a) Csikszentmihalyi, Finding flow. The psychology of engagement with everyday life.1997 (tai Csikszentmihalyi, Flow: elämän virta: tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu. 2005.
b) Uusiautti S, Tie menestyjäksi. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja 2008.
c) Rantala, T., Oppimisen iloa etsimässä. 2006. PS-kustannus. (tai Rantala, T., Oppimisen iloa etsimässä: kokemuksen etnografiaa alkuopetuksessa. Lapin ylipiston kasvatustieteellinen väitöskirja 2005)
d) Martikainen, L. 2006. Suomalaisten nuorten aikuisten elämään tyytyväisyyden monet kasvot. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 287. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto (saatavilla verkossa: http://dissertations.jyu.fi/studeduc/9513925749.pdf
e) Siitonen, J., Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. Acta Universitatis Ouluensis Scientiae Rerum Socialium E 37 (saatavilla verkossa: http://herkules.oulu.fi/isbn951425340X 
Arviointi  5-1/hylätty 
Ajankohta  kevät, 3. periodi 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä