Opintojakso

Hae opetus/tentit
KAPS0116 Oppimis- ja kasvatuspsykologian perusteet, 5 op 
Koodi KAPS0116  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Oppimis- ja kasvatuspsykologian perusteet  Lyhenne Oppimis- ja kas 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0106 Kasvatuspsykologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Satu Uusiautti 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Nurmi, J.-E., Ahonen T  Ihmisen psykologinen kehitys   2006  - Saatavuus
     Lyytinen, Korkiakangas, Lyytinen  Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan   1995  - Saatavuus
     Määttä, K.  Tunteiden rakkaus ja rikkaus avaimia tunteiden tulkintaan   2006  - Saatavuus
     Määttä Kaarina & Uusiautti Satu   Time for health education. Peter Lange   2014  - Saatavuus
     Ansala, Liisa  Niin monta rautaa tulessa" : aktiivinen kansalaisuus järjestöaktiivien yliopisto-opiskelijoiden kertomana  2017  - Saatavuus
     Määttä, Kaarina  Mistä puhutaan kun puhutaan opettamisesta Lapin yliopistossa  2015  - Saatavuus
     Leskisenoja, Eliisa  Positiivisen pedagogiikan työkalupakki  2017  - Saatavuus
     Jääskelä, Päivikki  Yhdessä parempaa pedagogiikkaa. Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa  2013  - Saatavuus
     Uusiautti Satu & Määttä Kaarina  Critical eye on education. (2014)  2014  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija tietää ja ymmärtää kasvatus- ja oppimispsykologisen tutkimuksen keskeiset teoriat, tulokset ja painotukset sekä uusimmat suuntaukset.

 
Sisältö 

Kurssilla perehdytään tutkimuspainotteisesti

  1. ihmisen oppimista selittäviin keskeisiin yksilöllisiin ja yhteisöllisiin tekijöihin,
  2. ihmisen sosiaalisen, fyysisen, psyykkisen, älyllisen ja moraalisen kehityksen vaiheisiin,
  3. näiden lainalaisuuksiin ja kriisiytymiseen sekä
  4. mahdollisuuksiin ja menetelmiin edistää ihmisen suotuisaa oppimista ja kehittymistä (positiivinen pedagogiikka).
 
Toteutus ja työmuodot 
  • Kontaktiopetus: Verkkoluentoja 12 h, sisältäen ryhmätyöskentelyä verkossa
  • Itsenäinen työskentely 121 h
 
Vaadittavat suoritukset 
  • Osallistuminen luennoille ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen yksin tai ryhmässä, ryhmätehtäviin ja -keskusteluihin osallistuminen.
  • Kirjallisuus suoritetaan esseetehtävällä yksin.
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kirjallisuus, 3 teosta valitaan kokonaisuuksista 1, 2 ja 3: 

1.a) Nurmi Jari-Erik ym., Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY (2014).  tai
1.b) Lyytinen Paula & Korkiakangas Mikko & Lyytinen Heikki, Näkökulmia kehityspsykologiaan. WSOY (1995)

2.a) Määttä, K. (toim.) Tunteiden rakkaus ja rikkaus. Finnlectura (2006)  tai
2.b) Määttä K. (toim.) Väitöskirjan lumo. Tohtoriksi valmistumisen vaiheet sekä sen tuki ja ohjaus. Lapin yliopistokustannus (2009)  tai
2.c) Liisa Ansala (2017) “Niin monta rautaa tulessa” Aktiivinen kansalaisuus järjestöaktiivien yliopisto-opiskelijoiden kertomana. Väitöskirja, Lapin yliopisto.
2.d) Määttä Kaarina, Mistä puhutaan kun puhutaan opettamisesta Lapin yliopistossa? Kahviokeskustelun virtaa. Lapin yliopistokustannus (2015)

3.a) Leskisenoja, Eliisa (2017) Positiivisen pedagogiikan työkalupakki. PS-kustannus. Jyväskylä tai      
3.b) Lyytinen, Paula., Korkiakangas, Mikko., & Lyytinen, Heikki. Näkökulmia kehityspsykologiaan  WSOY (1995)  tai
3.c) Uusiautti Satu & Määttä Kaarina (toim.) Critical eye on education. (2014) UNited Press Global (2016)

 
Arviointi 

Luentopäiväkirja (osoituksena osallistumisesta luennoille) 2op, arviointi hyväksytty/hylätty

Kirjallisuusessee 3op, arviointi 5-1, hylätty

 
Ajankohta 

2. periodi

Kurssin voi suorittaa myös kesäopintoina

 
Vastuuhenkilö 

Satu Uusiautti

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Oppiminen ja oppijan minäkehityksen tukeminen  Verkkokurssi  Sanna Hyvärinen 
02.12.21to 12.00-16.00
07.12.21ti 12.00-16.00
09.12.21to 12.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä