Opintojakso

Hae opetus/tentit
TVTO0101 Moninaiset verkkokulttuurit yhteiskunnassa, 4 op 
Koodi TVTO0101  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Moninaiset verkkokulttuurit yhteiskunnassa  Lyhenne Moninaiset verk 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0066 Tieto- ja viestintätekniikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Marjaana Kangas 

Kuvaus:
Tavoite 
  • Opiskelijalla on valmiuksia arvioida tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä käytännön opetuksessa ja oppimisessa.
  • Opiskelija ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan merkityksen opetuksessa ja oppimisessa erityisesti mediakasvatuksen näkökulmasta.
  • Lisäksi opiskelija tutustuu oppimisympäristöajatteluun.
 
Sisältö 

 Aihepiiriin tutustutaan oppimisteoreettisista, pedagogisista sekä mediakasvatuksellisista näkökulmista käytännön tapausesimerkkien avulla

 
Toteutus ja työmuodot 
  • Ryhmäopetus 20h
  • itsenäinen työ 87

 

 
Vaadittavat suoritukset 
  • Osallistumine opetukseen
  • harjoitustyö
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Opintojaksoa varten laaditut ajankohtaiset verkkomateriaalit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

1.-2. periodi

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Sivuaine

 
Lisätiedot 

Opintojakso toteutetaan valtakunnallisessa verkostossa yhteistyössä Helsingin, Joensuun, Lapin ja Turun yliopistojen kesken.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä