Opintojakso

Hae opetus/tentit
TVTO0104 Tutkimusseminaari: media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa, 4 op 
Koodi TVTO0104  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tutkimusseminaari: media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa  Lyhenne Tutkimusseminaa 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0066 Tieto- ja viestintätekniikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Marjaana Kangas 

Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija tuntee:

  • TVT:n opetuskäytön tutkimuksessa käytettäviä tutkimusotteita ja -menetelmiä sekä ajankohtaisia teemoja ja tuloksia.
  • Lisäksi opiskelija pystyy erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjaustehtävissä arvioimaan erilaisia empiirisesti todennettavia väitteitä - erityisesti sellaisia, jotka koskevat vaikuttavuutta.

 

 
Sisältö 

 Laaditaan pienimuotoinen tutkimuskatsaus, jonka aiheena on vapaavalintainen tutkimusongelma, joka liittyy TVT:n opetuskäyttöön.

 
Toteutus ja työmuodot 

 

  •  Ryhmäopetus 20h
  • Itsenäinen opetus 87h
 
Vaadittavat suoritukset 
  • Osallistuminen opetukseen
  • Harjoitustyö

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Opintojaksoa varten laaditut ajankohtaiset verkkomateriaalit ja erikseen sovittavat tutkimusartikkelit. Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

 
Arviointi 

1-5/hylätty

 
Ajankohta 

3. -4. periodi

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Sivuaine

 
Lisätiedot 

Verkkotyöskentelyn osuus: Opintojakso toteutetaan valtakunnallisessa verkostossa yhteistyössä Helsingin, Joensuun, Lapin ja Turun yliopistojen kesken.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tutkimusseminaari: media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa  Verkkokurssi  Marjaana Kangas 
08.03.21ma 14.00-15.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä